Zwermers

Nederland/The Netherlands

2022 – Pan~// Catwalk

Een seriële performance over de menselijke diversiteit, voor (straat)theater festivals en kleine zalen. Van versleten spijkerjack tot extravagante glitterjurk. Onze kleding is een uitdrukking van wie we zijn, willen zijn, en soms moeten zijn. Met twee performers, een violist en een onophoudelijke rij outfits brengen we een ode aan de kleurrijke en veelzijdige mens. Wat zegt die ‘tweede huid’ over ons? Draagt de mens kleding of wordt de mens door kleding gedragen? Wij zijn gefascineerd door de kracht van die ‘tweede huid’. Je wordt ondergedompeld in een onophoudelijke stroom van kledingwissels ondersteund door een eenmansorkest met viool en loopstation, geïnspireerd op componisten als Hauschka en Philip Glass. Pan~// Catwalk speelt met de menselijke neiging om alles wat we zien te labelen.

With two performers, a violinist and a never-ending row of outfits, Zwermers pays tribute to the colorful and versatile human being. You will be immersed in a never-ending stream of clothing changes supported by a one-man orchestra with violin and loop station, inspired by composers such as Hauschka and Philip Glass. Pan~// Catwalk plays with the human tendency to label everything we see, the performance stimulates and undermines that urge. By continuously putting on and taking off outfits, an enumeration of all kinds of people is created. In doing so, we do not pass judgment on the different types of people, but show the fluidity of our identity by means of incessant clothing changes.

Website

Categorieën:Uncategorized