Amoukanama Circus

Guinee/Guinea

2023 – FA

Met besliste stap gaat een groep jongeren op zoek naar een nieuwe wereld. Komend uit verschillende richtingen trekken ze samen op om voorbij hun grenzen te gaan. ‘FA’ is een grote oversteek voor verandering. Onderweg volgt de groep het licht van een nieuw land aan de horizon. Deze stralende, openhartige individuen dansen en vliegen over en doorheen obstakels.
Gericht op hun dromen stuwen ze zichzelf vooruit naar een nieuwe weg. Een avontuur tekent zich af en neemt ons mee in een grootse acrobatie- en dansvoorstelling op het kruispunt van Afrika en de Westerse wereld.
Verenigd presenteren ze ons een Ode aan het Leven, die een diepe en heilige verbintenis uitstraalt.
FA is een grote reis van menselijke verbondenheid, die hindernissen trotseert in de hoop om een betere plaats te vinden.
Regisseur/choreograaf: Anthony Weiss
Artiesten: Nathalie Vandenabeele (België); Alseny Sacko (Guinee); Facinet Camara (Guinee); Ibrahima Sory Bangoura (Guinee); Ibrahima Sory Camara (Guinee); Mamadou Lamarana Bah (Guinee); Mohamed Bangoura (Guinee); Panival Soumah (Guinee); Tidjane Bangoura (Guinee); 

With decided step a group of young people in search of a new world. Coming from different directions they move together to go beyond their limits. ‘FA’ is a great crossing for change. Along the way, the group follows the light of a new land on the horizon. These radiant, open-hearted individuals dance and fly over and through obstacles.
Focused on their dreams, they propel themselves forward to a new path. An adventure unfolds, taking us into a grand acrobatics and dance performance at the intersection of Africa and the Western world. United, they present us with an Ode to Life that exudes a deep and sacred connection. FA is a great journey of human connection, braving obstacles in the hope of finding a better place.
Director/choreographer: Anthony Weiss
Artists: Nathalie Vandenabeele (België); Alseny Sacko (Guinee); Facinet Camara (Guinee); Ibrahima Sory Bangoura (Guinee); Ibrahima Sory Camara (Guinee); Mamadou Lamarana Bah (Guinee); Mohamed Bangoura (Guinee); Panival Soumah (Guinee); Tidjane Bangoura (Guinee); 

Website

Categorieën:Uncategorized