Cia Hotel iocandi

Spanje/Spain

2023 – PEIX

Tweede productie van dit gezelschap dat een solovoorstelling presenteert gebaseerd op circus en clownerie. Een poëtische en absurde weerspiegeling over de impact van toerisme, over de strijd der machten, over de leegte, de stilte en de eenzaamheid tegenover de onmetelijkheid. Een metaforische reis naar de menselijke diepten om te zoeken naar wat ons doet blijven zwemmen, kijken en peddelen ondanks de onvoorspelbare en altijd verbazingwekkende omvang en kracht van de golven. PEIX is een trip, een metaforische reis naar de menselijke kracht, die ervoor zorgt dat we blijven doorgaan, blijven zwemmen, blijven zoeken, blijven roeien tegen de golven in, of ze nu hoog of sterk zijn.

Second production of this company that presents a solo of smallmedium format based on the circus and the clown.
A reflection, from the poetic of the absurd on the impact of tourism, on the struggle of powers, on the emptiness, the silence and the loneliness in front of the immensity. A metaphorical trip to the human depths to look for what makes us continue swimming, looking, paddling despite the unforeseeable and always amazing magnitude and force of the waves.
PEIX is a journey, a metaphorical journey towards the human depths in search for that which makes us keep on swimming, keep on searching, keep on rowing against waves, be they tall or strong.

Website

Categorieën:Uncategorized