Cie Balles et Pattes

Frankrijk/France

2023 – Nothing Personal

Langs alle kanten verschijnen er schaduwen zonder gezicht. Lichamen die rennen, springen en dan bevriezen.
Een bewegende menigte wiens enige noodzaak is om samen te zijn in de wereld en die ons zijn circus laat zien.
Circus in zijn meest integere vorm: zonder kunstgrepen, de relatie tot de prestatie, de grote verbazing, de menselijke grenzen die deze silhouetten proberen af te weren voor ons, resoluut en zonder een net. Met de elegantie en eenvoud van degenen die durven, zetten ze de wereld in beweging, gaan ze een dialoog aan met risico’s en betoveren het alledaagse.
Acrobatie, jongleren, balanceren, slangenmensen, magie, Chinese mast. In een choreografie die zowel precies als tumultueus is.

Faceless shadows appearing from all around. Bodies that run, jump and then freeze. A moving crowd whose only necessity is to be together facing the world, showing us its circus. Circus in its purest form : without artifice, the relationship to the performance, to the demands, to the magnificent amazement, to those human limits that these silhouettes try to push back in front of us, resolutely and without a net. With the elegance and simplicity of those who dare, they set the world in motion, dialogue with the risk and re-enchant the everyday. Acrobatic lifts, juggling, balancing, contortion, magic, Chinese pole.
In a choreography that is both precise and tumultuous.

Website

Categorieën:Uncategorized