Cie Dos mundos al Arte

Frankrijk/France

2023 – Je voudrais mourir un soir d’été, à l’heure où les baleines s’échouent…

Anna keert terug naar de plek van haar jeugd, na een tragedie die ze niet wilde…
Ze keert terug naar de plek waar het allemaal begon.
Ze keert terug om het niet te vergeten.
Ze keert terug en probeert om opnieuw te leven.
Dus loopt ze door deze nieuwe wereld tussen onevenwicht en angst.
Angst voor chaos, angst om uit elkaar te vallen.
Anna beweegt zich in een wereld die niet langer de hare is.

Anna returns to the place of her childhood, after a tragedy she did not want…
She returns to the place where it all began.
She returns in order not to forget.
She returns in an attempt to live again.
So she crosses this new world between imbalance and fear.
Fear of chaos, fear of falling apart.
Anna moves in a world that is no longer her own.

Website

Categorieën:Uncategorized