Circus unARTiq

Duitsland/Germany

2023 – CurtainCall

Openluchtvoorstelling tussen hedendaags circus en bewegingstheater.
“Vreemd om in de mist te lopen! Het leven is eenzaamheid.” (Hesse)
Een 8,5 m hoog en 7 m breed gordijn verandert de omgeving in een theater: een park, een stadscentrum,… wordt een podium en verleidt de toeschouwer om het vertrouwde te herontdekken. Het decor is veranderlijk, kan gemanipuleerd worden door de acteurs en zo ontstaan er voortdurend beelden en situaties die nieuwe aspecten in beeld brengen.
Circustechnieken zoals Chinees-Pole en acrobatiek op een swingende trapeze vormen de woordenschat voor een eigentijds en hoopvol soort metaforische taal en zorgen telkens weer voor momenten van verwondering en het achterlaten van alle zorgen. Moderne elektronische klanken vermengen zich met live muziek: een saxofoon die op duizelingwekkende hoogte de soundtrack vormt voor een verticale dans op een touwladder. Is het verschil tussen dystopie en utopie uiteindelijk slechts een kwestie van perspectief? Het stuk richt zich op een groot publiek van alle leeftijden.

An open-air show between contemporary circus and movement theater.
“Strange to walk in the fog! Life is loneliness.“ (Hesse)
An 8.5 m high and 7 m wide curtain turns the environment into a theater: a park, a city center,… becomes a stage and seduces the viewer to rediscover the familiar. The setting is changeable, can be manipulated by the actors and thus, images and situations are constantly emerging that bring new aspects into focus.
Circus techniques such as Chinese-Pole and acrobatics on a swinging trapeze provide the vocabulary for a contemporary and hopeful kind of metaphorical language and repeatedly ensure moments of amazement and leaving behind all worries. Modern electronic sounds mix with live music: a saxophone playing in dizzying height the sound track for a vertical dance on a rope ladder. Is the difference between dystopia and utopia eventually just a matter of perspective?
The piece is aimed at a large audience of all ages.

Website

Categorieën:Uncategorized