Compagnie Les Malles

Zwitserland/Switzerland

2023 – Chez Toi Chez Moi

Een levendige buurt, de spanningen lopen hoog op tussen twee buren, Camille, een schrijfster, en Tony, een rockfan.
Ze kunnen elkaar na jaren ruzie niet meer uitstaan. Dankzij goede keuzemomenten in het leven zullen we twee personages zien evolueren in hun misverstanden, verbitterd door de ander en hun zekerheden, om vervolgens te beseffen hoe essentieel de ander is. Wat blijft er bij het aanbreken van hun dood over? Een verhaal over buren dat door Les Malles wordt gepresenteerd in een taal die handpoppen, dans en gebarentheater combineert in een explosieve show!

The neighbourhood is lively, tensions run high between two neighbours, Camille, a writer, and Tony, a rock fan.
After so many years of fighting, they can no longer stand each other. Due to some well-chosen moments in life, we will see two characters evolve in their misunderstandings, embittered by the other and their certainties, only to realise how essential the other is. What is left for them, at the dawn of their death? A story about neighbours presented by Les Malles in a language that combines hand puppetry, dance and gestural theatre in an explosive show!

Website

Categorieën:Uncategorized