Guillem Albá

Spanje/Spain

2023 – Ma solitud

GUILLEM ALBÀ’s nieuwe show is een terugkeer naar de oorsprong: zijn karakteristieke visuele universum.
Deze keer door middel van poppen en comedy in klein formaat en een levendige collectieve ervaring.
Een reis van vijfentwintig minuten van komedie naar poëzie, met de handen als uitgangspunt.
Dit deel van het lichaam dat ons terugbrengt naar het tastbare, alledaagse en ambachtelijke, en ons opnieuw verbindt met de gemeenschap. Handen die de meeste dingen die we gebruiken hebben gemaakt.
Handen die de meest sublieme schoonheid en de meest verschrikkelijke wreedheden hebben ontketend.
Handen die de verhalen vertellen die ons al zo lang verenigen. Om ze op te eisen zodat ze niet alleen en vergeten blijven tussen toetsenborden, schermen en overinformatie.
Een ervaring om het belang te herinneren van wat menselijk, eenvoudig en gedeeld is.
Deze show van ambachtelijke humor en opwinding past zich aan aan het unieke karakter van elke ruimte.
Een kort stuk met een intiem formaat voor zowel binnen als buiten.

GUILLEM ALBÀ’s new show is a return to the origins: his characteristic visual universe. This time through puppets and small-format comedy and a vibrant collective experience of proximity. A twenty-five minutes journey from comedy to poetry, with the hands as a starting point. This part of the body that returns us to the tangible, everyday and artisanal, and reconnects us with the community. Hands that have created most of the things we use. Hands that have unleashed the most sublime beauty and the most terrible atrocities. Hands that tell the stories that have united us for so long.
To claim them so that they are not left alone and forgotten between keyboards, screens and over-information.
An experience to remember the importance of what is human, simple and shared. This show of artisanal humor and excitement adapts to the uniqueness of each space. A short piece with an intimate format for both indoor and outdoor use.

Website

Categorieën:Uncategorized