Kolektiv Lapso Cirk

Spanje/Spain

2023 – OVVIO

David & Tomas dagen de wetten van de zwaartekracht en hun eigen kunnen uit. Eenvoudige planken hout veranderen in verschillende constructies die hen ertoe brengen steeds nieuwe uitdagingen te moeten overwinnen.
Of het nu gaat om kracht, concentratie, moed of vertrouwen, het hangt allemaal af van het spel dat ze op dat moment spelen. Risico wordt erkend als een onvermijdelijk onderdeel van hun werk, ze brengen elkaar allebei in gevaar, maar het is ook duidelijk dat ze weten hoe ze met het lichaam moeten omgaan en hoe ze moeten vallen.
Je kunt niet anders dan je adem inhouden als je deze twee in actie ziet. Het publiek is zowel verstrikt in de spanning die het spel oproept, als aangenaam onder de indruk van de esthetische beelden die het evenwicht creëert en in stand houdt.
Elke actie correspondeert met een reactie: planken, balken, houten constructies worden gecreëerd en vernietigd.
Angst wordt overwonnen ondanks het gevaar, elke evenwichtshandeling is per definitie instabiel.
Want dit OVVIO is ook een esthetische oefening in de wetten van de zwaartekrachtfysica en genereert onwaarschijnlijkheid.

David & Tomas challenge the laws of gravity and their very own abilities. Simple planks of wood transform into various contraptions that lead them to having to constantly be overcoming new challenges. Whether it comes to strength, concentration, courage or trust, it all depends on what game they happen to be playing at that given moment.
Risk is recognised as an unavoidable part of their work, they are both putting each other in danger, but it is also evident that they know how to handle the body and how to fall. One can’t help but hold their breath when watching these two in action. The audience is both tied up in the tension generated by the games, but also can’t help but be pleasantly impressed by the aesthetic images that the balance creates and sustains. Each action corresponds to a reaction: planks, beams, wooden constructions are created and destroyed. Fear is overcome despite the danger, every act of balance is unstable by definition. For this OVVIO is also an aesthetic exercise in the laws of gravitational physics and generates improbability.

Website

Categorieën:Uncategorized