La Fam Teatre

Spanje/Spain

2023 – Aquiles

Aquiles, zoon van godin Tetis en Peleo, de sterveling, was een van de grootste helden in de griekse mythologie. Van iedereen die in de Trojaanse oorlog vocht, was hij de grootste held. Zijn rol in de oorlog was beslissend voor de Griekse overwinning. Maar Aquiles, ongeacht zijn bovenmenselijke kwaliteiten, was een sterveling. Zijn extreme kracht, wreedheid, arrogantie en schoonheid werden een norm voor alle stervelingen die een leven van gevaar en glorie probeerden te overstijgen.
Aquiles stormt de stad in met zijn 5,5 meter hoogte en zijn bijna 1000 kg, veegt de straten en pleinen schoon en ontwricht het dagelijks leven. Een schokkende aanblik, een show met een grote visuele impact, die iedereen die in de buurt komt om hem door de straten te zien lopen, volledig verbaasd achterlaat. Pyrotechnisch einde.

Aquiles, son of goddess Tetis and Peleo, the mortal, was one of the biggest heroes in greek mythology. Out of all those who fought in the Trojan War, his was the biggest glory. His role in the war was decisive for the greek victory. But Aquiles, regardless of his superhuman qualities, was a mortal. His extreme strength, cruelty, arrogance and beauty became a standard for all mortals trying to transcend and live a life of danger and glory. Aquiles irrupts in the city with his 5.5 metres of hight, and his nearly 1000kg, sweeping the streets and squares, disrupting everyday life. A shocking view, a show with a great visual impact, which will leave anyone nearing to see him walk the streets entirely mesmerised. Pyrotechnic ending

Website

Categorieën:Uncategorized