Les Objets Volants

Frankrijk/France

2023 – Circus Puzzle

Circus Puzzle maakt ruimte voor harmonie tussen lichamen en objecten. Circus Puzzle ontvouwt voorwerpen, rekwisieten en kleding, tot werktuigen, schuilplaatsen, voertuigen; tot taal. Circus Puzzle herinnert ons eraan dat we nooit alle stukjes krijgen, helpt ons om te gaan met absurditeit, zelfs om het te omarmen! Circus Puzzle vindt evenwicht in momenten, cultiveert geduld, speelt met risico’s, kiest de meest verrassende weg in plaats van de gemakkelijkste.
Circus Puzzle is een gloed, een venster, een antwoord op het leven, het universum … Circusartiesten lijden aan het utopia-syndroom. We willen graag licht zijn, materie naar believen verdraaien, alles krijgen wat we willen en niets nodig hebben. Dus zoeken we eindeloos naar een oplossing. Circus Puzzle is een spel, een onderzoek naar het samenvoegen van gestruikelde fragmenten tot een identiteit.

Circus Puzzle makes room for harmony between bodies and objects. Circus Puzzle unfolds objects, props and apparels, into tools, shelters, vehicles; into language. Circus Puzzle reminds us that we never get all the pieces, helps us to deal with absurdity, even to embrace it ! Circus Puzzle finds balance within instants, cultivates patience, plays with risk, chooses the most surprising way instead of the easiest. Circus Puzzle is a glow, a window, an answer to life, universe and everything. Circus artists suffer utopia syndrom. We would like to be light, to twist matter at will, to get everything we want and need nothing. So we endlessly seek a solution. Circus Puzzle is a game, a research about assembling stumbled across fragments into an identity.

Website

Categorieën:Uncategorized