Maria Dermitzaki – Tirasila asbl

Griekenland/Greece

2023 – Phosphographons!

Een interactieve installatie die een speelse, creatieve, poëtische en multi-zintuiglijke ervaring biedt op basis van het intrigerende fenomeen fosforescentie. Jong en oud, uitgerust met fakkels, worden uitgenodigd om met licht vrij te tekenen en te schrijven op de muren, de vloer en het plafond van een ruimte die zowel binnen als buiten kan worden opgesteld. Tegen een inspirerende, muzikale achtergrond schetsen de “fosfografen” tekeningen, schrijven ze woorden en bevriezen ze schaduwen. Ze creëren vluchtige werken die geleidelijk vervagen en voor hun ogen verdwijnen.
Hierdoor ontstaat er ruimte voor het plezier om steeds opnieuw te beginnen. Deze creatieve ervaring vereist geen taal-of schrijfvaardigheid om lichtgevende sporen achter te laten. Er is geen tekenervaring nodig om jouw ideeën aan het licht te brengen. De installatie biedt de mogelijkheid om iets buitengewoons te ervaren, waarbij de deelnemer afstand neemt van zijn dagelijkse leven en zich onderdompelt in een poëtische en droomachtige wereld.

An interactive installation that offers a playful, creative, poetic and multi-sensory experience based on the intriguing phenomenon of phosphorescence. Young and old, equipped with torches, are invited to draw and write with light freely on the walls, floor and ceiling of a structure that can be installed both indoors and outdoors.
Against an inspiring musical background, the “phosphographs” sketch drawings, write words and freeze shadows.
They create temporary works that gradually fade and disappear before their eyes, leaving room for the pleasure of doing it all over again. The creative experience does not require any linguistic level to participate, no mastery of writing to leave luminous traces, no prior knowledge of drawing to paint one’s ideas in light.
The installation offers the possibility of experiencing something out of the ordinary, where the participant distances himself from his daily life and immerses himself in a poetic and dreamy world.

Website

Categorieën:Uncategorized