Ockham’s Razor

Verenigd Koninkrijk/United Kingdom

2023 – Public

Een openluchtvoorstelling met pas afgestudeerde en jonge performers over het gebruik en eigendom van de openbare ruimte. De stedelijke ruimte wordt steeds meer gekoloniseerd door bedrijven: onze winkelcentra en vervoersknooppunten zijn eigendom van en worden bewaakt door particuliere belangen. Er is minder ruimte voor jongeren om de openbare ruimte in te nemen – om te experimenteren, te spelen, te rusten en sociale banden op te bouwen met hun leeftijdsgenoten. Spelen is een riskante en subversieve daad geworden.
In PUBLIC creëren jonge acrobaten en dansers een beeld van een werkelijkheid waarin ze volkomen onbewaakt in een publieke arena kunnen zijn. Met acrobatiek, parkour en dans bewegen ze zich door de architectuur van de straten, waarbij ze elkaar optillen over en rond muren, trappen, obstakels – dansend met het weefsel van de wereld. De show gaat over steun, vrijheid en tederheid en vraagt hoe en waar we ongeremd en ongebonden kunnen zijn. Aan het eind van de show culmineert Public in een massadans voor iedereen.

PUBLIC is a new outdoor performance about the ownership of public space. Urban space has become increasingly colonised by corporations with our malls, shopping centres and transport hubs being owned and policed by private interests.
In this landscape there is less space for young people, to take up public space – to experiment, play, rest together and build social bonds with their peers. Play has become a risky and subversive act.
In PUBLIC ten young acrobats and dancers create an image of a reality where they are able to be utterly without guard in a public arena. Incorporating acrobatics, parkour and dance they move through the architecture of the streets, lifting each other over and around walls, stairs, obstacles – dancing with the fabric of the world. The show is about support, freedom and tenderness and asks how and where we can be uninhibited and unbound. At the end of the show Public culminates in a mass dance for everyone to join in with

Website

Categorieën:Uncategorized