One Dance Project (1) – Cie Compagnie Fanny Coulm

Frankrijk/France

2023 – In Fine, la femme suspendue

Een moment tussen leven en dood.
Aantrekking, vlucht, spanning.
In Fine stelt het leven in vraag, met de noodzaak zijn kostbaarheid, vergankelijkheid en extremiteiten te vatten.
Het gaat erom de grenzen van de zwaartekracht te verleggen om deze beter te voelen en te vergeten.
De twee performers belichamen de innerlijke dialoog van een wezen verdeeld tussen twee toestanden, de ene zoekt de aarde, de andere de hemel. De gewichtloosheid nodigt de toeschouwer uit tot een zintuiglijke ervaring, waardoor de lege ruimtes zichtbaar worden en ze naar een universum op de rand van de werkelijkheid worden geleid.
In Fine is een verticale reis op zoek naar het ongrijpbare, naar onbekende werelden met lichtheid en poëzie.
“Dans is een boog gespannen tussen twee doden” D. Humphrey
Choreografie: Fanny Coulm. Vertolking: Odile Gueysens en Fanny Coulm.

A suspended moment between life and death.
Attraction, flight, tension.
In Fine questions the living, with the need to capture its preciousness, impermanence and extremities.
It is a question of pushing back the limits of gravity in order to better feel and forget it.
The two performers embody the inner dialogue of a creature divided between two states, one looking for the earth, the other for the sky. The weightlessness invites the spectator to live a sensory experience, making the empty spaces visible and leading them to a universe on the edge of reality. In Fine is a vertical journey in search of the elusive, of unknown worlds with lightness and poetry.
“Dance is a bow strung between two deaths” D. Humphrey
Choreography: Fanny Coulm. Performance: Odile Gueysens and Fanny Coulm.

Website

Categorieën:Uncategorized