Panama Pictures

Nederland/The Netherlands

2023 – Into Thin Air

Gestrand op een scheve trap zweven drie performers in de ruimte. Ze zijn aangewezen op zichzelf en op elkaar. Het ene moment glijden ze bijna van de trap, dan weer hervinden ze hun evenwicht, tasten ze de grenzen af van deze verloren ruimte zonder houvast. Tot de zwaartekracht kantelt en hun lichamen omhoog worden getrokken.
Hier, op dit uit het lood geslagen eiland hoog boven ons hoofd, gelden andere wetten en ontstaat een spannend spel waarin acrobatiek en dans versmelten. In het werk van dans/circusgezelschap Panama Pictures gaat de beweging een uitdagende dialoog aan met architectonische decors. De door vaste vormgever Sammy Van den Heuvel gecreëerde objecten en ruimtes bepalen niet alleen de sfeer maar vormen ook een uitdaging, belemmering en beweegreden voor de performers.
De dansers en acrobaten van Panama Pictures zoeken de grenzen op van wat mogelijk is en maken hun fysieke sensatie tastbaar voor het publiek. Een spannend spel waarin acrobatiek en dans versmelten.

Stranded on a crooked staircase, three performers float in space. They are dependent on themselves and on each other. One moment they are almost slide down the stairs, the next they regain their balance, exploring the boundaries of this lost space with no holds barred. Until gravity tilts and their bodies are pulled upwards. Here, on this unstable island high above our heads, different laws apply and a thrilling game is created in which acrobatics and dance merge.
In the work of dance/circus company Panama Pictures, movement enters into a challenging dialogue with architectural scenery. The objects and spaces created by permanent designer Sammy Van den Heuvel not only determine the atmosphere but also form a challenge, obstacle and motive for the performers. The dancers and acrobats of Panama Pictures push the boundaries of what is possible and make their physical sensation tangible for the audience.
An exciting game where acrobatics and dance merge.

Website

Categorieën:Uncategorized