UNATI – Anthony Weiss

Frankrijk/France

2023 – Ûman – Genesis (short version – work in progress)

Ûman – Genesis – is een reis van duisternis naar licht, chaos naar geboorte, ineenstorting naar wederopbouw, strijd naar bevrijding. Wij bewandelen het pad van dit wezen, dat de confrontatie aangaat met zijn eigen ketenen om zich te bevrijden, te sterven aan het oude en herboren te worden onder een nieuwe dag.
Een innerlijke transformatie, mogelijke spiegel van onze steeds veranderende wereld, instorting en ruimte laten voor het ontstaan van een nieuwe wereld. Sterven. Innerlijk, fysiek en collectief…

Ûman – Genesis – is a journey from darkness to light, chaos to birth, collapse to reconstruction, battle to liberation.
We walk the path of this being, confronting his own chains to free himself, die to the old and be reborn under a new day.
An inner transformation, possible mirror of our world in change, collapsing and letting space to the emergence of a new one. Die to our self. Inwardly, physically and collectively… And emerge, like a new being, in a new world, liberated.

Website

Categorieën:Uncategorized