UpArte Cia.

Spanje/Spain

2023 – DESproVISTO

DESproVISTO is het derde werk van het gezelschap UpArte, een spektakel dat de essentie van hun vorige werken behoudt, die zich onderscheiden door een hoog acrobatisch technisch niveau, vertolkers zonder personages en een leidmotief dat het werk beweegt, maar dat men niet hoeft te kennen om van de voorstelling te kunnen genieten.
Het is een zoektocht naar evenwicht tussen risico, ritme, esthetiek en humor.
Tegelijkertijd streeft DESproVISTO naar een verandering van het rigide naar het flexibele – het basisconcept van het werk dat te zien is in de elementen die op de scène worden gebruikt (stoffen) en in het voorstel van het lichaam, waarbij hedendaagse dans in het werk van het gezelschap wordt geïntegreerd. DESproVISTO is een hedendaagse circusvoorstelling voor elk publiek dat de toeschouwer wil bereiken in inhoud en vorm, waarin de artiesten een proces van transformatie zullen beleven waarbij acrobatische techniek en dans deel uitmaken van hun gemeenschappelijke taal.

DESproVISTO is the third work of UpArte company, a spectacle that maintains the essence of their previous works which stand out for their high acrobatic technical level, performers without characters and a leitmotif that moves the work but which is not a priority to know to be able to enjoy the show. It is a search for balance between risk, rhythm, aesthetics and humour. At the same time, DESproVISTO aims to make a change from the rigid to the flexible – the basic concept of the work seen in the elements used on stage (fabrics) and in the body proposal, incorporating contemporary dance into the company’s work. DESproVISTO is a contemporary circus show for all audiences wanting to reach the spectator in substance and form, in which the artists will experience a process of transformation with acrobatic technique and dance part of their common language.

Website

Categorieën:Uncategorized