Agit-Cirk

2018 – Tenho Outdoor

Tenho (Glamour, glimmer) refereert naar herinneringen en beelden uit het oude circus, zoet, stofferig, torsie, constante inspanning en zelfpijniging. Het lichte, pure podium geeft een tegenstrijdige achtergrond voor de twee acteurs en een resem oude ruwe trucs en stunten
die uitgevoerd worden met grote simpele vaardigheid en eenvoudige expressie. “We horen alleen het gerinkel en het gepiep van de grepen en de katrollen en de aanzwellende zware ademhaling van de performers… Maar bovenal bevat de show de karakteristieke glamour van het circus, dat geen enkele hedendaagse dans of theater kan verschaffen. Dit is gevaarlijk! Kunnen ze slagen?” -Tenka
Issakainen, Lapin Kansa 10.6.2011

duur: 25 min

English:

2018 – Tenho Outdoor

Tenho (Glamour, Glimmer) refers to memories and images of the old circus; sweat, dust, torsion, constant exertion and selftorture. Light pure stage gives a conflicted background for two performers and a bunch of rough old tricks and odd stunts that are performed with bare skill and simple expression. The performance combines a great deal of deranged doing and thereby brings out the adequacy of just being. “We only hear the clinks and squeaks of clasps and pulleys, and the increasingly heavy breathing of the performers… Above all the show contains the certain characteristic glamour of circus, that no contemporary dance or theatre can provide. That’s dangerous! Can they succeed?” -Tenka Issakainen, Lapin Kansa 10.6.2011

duration: 25 min.


Agit-Cirk (Fn) een vereniging voor circuskunsten en muziek, werd in 2005 opgericht door de circusartiesten Sakari Männistö en Marjo Ylikorva, samen met de muzikant Samuli Jokinen. Agit-Cirk werkt in heel Finland en de leden wonen in Rovaniemi, Helsinki and Joensuu.
Ze werken in de circuskunsten, muziek en poëzie. Hun missie is het creëren en produceren van unieke en moderne multidisciplinaire circusvoorstellingen op hoog niveau. Samen met hun nieuwe shows brengen ze ook nog steeds hun voegere voorstellingen. Eén van hun doelstellingen is het circus te introduceren bij een nieuw publiek door hun shows te brengen op plaatsen en evenementen waar de circuskunst nog niet te zien was. Ze traden niet alleen op in verschillende delen van Finland, maar ook in de USA, Nieuw Zeeland,
Rusland, Engeland en verschillende andere landen in Europa. De leden van Agit-Cirk: Jenni Lehtinen, Joonas Martikainen, Juha Rautio, Marjo Ylikorva, Miika Nuutinen, Sakari Männistö, Sampo Kurppa, Sasu Peistola.

English:

Agit-Cirk, an association for circus arts and music, was founded in 2005 by circus artists Sakari Männistö and Marjo Ylikorva, and a musician Samuli Jokinen. Agit-Cirk operates all over Finland and its members are located in Rovaniemi, Helsinki and Joensuu.
The members of Agit-Cirk work in circus arts, music and poetry. Their mission is to create and produce unique and modern high-level multidisciplinary circus arts performances. In addition to upcoming performances, Agit-Cirk tours with their earlier productions, too.
One of our goals is to introduce circus arts to new audiences by taking performances to places and events where circus arts have not been seen before. The association has taken its performances not only in different parts of Finland and Europe but also
to USA, England, New Zealand and Russia. Members: Jenni Lehtinen, Joonas Martikainen, Juha Rautio, Marjo Ylikorva, Miika Nuutinen, Sakari Männistö, Sampo Kurppa, Sasu Peistola