Che Cirque & Theater

2018 – Aide moi

Zijn inspiratie haalt hij direct uit de straten van veel grote steden in Europa, USA en Zuid-Amerika. Dit is het verhaal van de ontmoeting tussen twee daklozen in een openbaar park. Een straattheatershow voor straatheaterfestivals.

duur: 45 min

English:

2018 – Aide Moi

Inspired directly from the streets of many big cities around Europe, USA and South America. This is the history of a meeting between two homeless in a public park. A street teather show for the street teather festivals.


Che Cirque is sinds 2005 gevestigd in Brussel en ontstond vanuit het verlangen om de wereld van de clown, circustechnieken en visueel theater onder één dak te brengen. Het objectief is om voorstellingen te brengen voor een zeer divers publiek, met een eenvoudige stijl
van humor die universeel is en zonder woorden. Elke voorstelling benadert verschillende thema’s en het gezelschap gebruikt creatieve geluiden en live muziek, maar evenzeer dans en circus. Met een goede dosis humor is er altijd een verbondenheid
tussen de acteurs en het publiek. Che Cirque brengt jongleren, object manipulatie, fiets-kunst, dans en acrobatie. Ze worden gebuikt
als een poëtische taal om theatrale situaties en personages te brengen. Improvisatie en spontaneïteit is essentieel in het werk van Che Cirque, met een voortdurende openheid voor het onverwachte. Het gezelschap tast de verschillende theatervormen en omgevingen af door zowel in openluchtfestivals als in theaters te werken of door mobiele voorstellingen te brengen.

English:

Based in Brussels since 2005, Che Cirque was born out of the desire to bring together the universe of the clown, circus techniques, and visual theatre under one umbrella. The objective is to perform for diverse audiences with a simple style of humour that is universal and
without words. Each creation explores different themes and the company is interested in using creative sounds and live music as well as dance and circus. With a good dose of humor there is always complicity between the actors and the public. Che Cirque proposes juggling, object manipulation, and bicycle arts, dance and acrobatics. These are used as a poetic language to bring out theatrical situations and characters. Improvisation and spontaneity is essential in the work of the company which is always open to the unexpected. The company also explores different theatrical forms and environments by working in outdoor festivals, in theatres or performing walk acts.