Chonk

2018 – Koning van de speeltuin

Bijzondere interactieve kunstzinnige installaties om mee te spelen. Een wip met daarop twee luie stoelen, een gigantische grote bellenblazer die wordt aangedreven door spierkracht, een bankstel & tandem draaimolen om rondjes mee te draaien. Spelen is van levensbelang! Door te spelen word je een gelukkiger mens. Je kunt actief deelnemen, of alleen kijken. Een speeltuin voor mensen, geschikt voor alle leeftijden.

duur: 4 uur

2018 – King of the playground

Exceptional, interactive, artistic installations to play with. A seesaw with two lazy chairs, a gigantic bubble blower empowered by muscle strength, a couch & tandem carousel to turn around in circels. Playing is of the greatest importance! By playing you become a happier person. You can actively participate, or just watch. A playground for people, suitable for all ages.

duration: 4 h


“Chonk” (Nl) maakt al bijna 10 jaar speciale projecten voor festivals, waar het publiek wordt uitgenodigd om actief aan deel te nemen.
Chonk heeft met haar installaties ruime ervaring met festivals, musea en evenementen in Nederland en België. In opdracht en in samenwerking met uw organisatie maakt Chonk ook projecten op maat.

English:

“Chonk” has been creating special projects for festivals for almost 10 years, in all of which the public is invited to actively participate.
With its installations, Chonk has ample experience with festivals, museums and events in the Netherlands and Belgium. In commission and in cooperation with your organization, Chonk can create tailor-made projects.