Cia El Cruce

2018 – Punto y Coma

Punta y Coma is er niet. Hun wereld bestaat niet. Als je hen kan zien ben je een bevoorrecht persoon. In hun wereld van fantasie
komen de dingen tot leven, bewegingen praten en de woorden vliegen weg. Ze leven samen in een vergeten plaats, verloren in de tijd. Een vreemde plaats waar beelden dansen en breekbaarheid beeft… het is een unieke plaats, de tuin van een boek, bevolkt door vreemde wezens en opnieuw uitgevonden objecten, een magische en verrassende plaats, storend op een vertrouwde manier. Punto y Coma is hedendaagse podiumkunst die de grenzen van het circustheater aftast. Inspiratie wordt gehaald uit het expressionisme en het absurd theater, exploreert de concepten “cultuur” en “kennis” door middel van de poëtische en expressieve mogelijkheden van het hedendaags circus en het fysiek theater. Punto y Coma behaalde de eerste prijs op het Festival CIRCADA off unia (Sevilla) 2016. Hedendaags circus, fysiek theater, multidisciplinair.

duur: 50 min

English

2018 – Punto y Coma

Punto y Coma are not. Their world does not exist. If you can see them you are a privileged person. In their fantastic world the objects are alive, movement talks and the words fly away. They coexist into a forgotten space lost in time, in a strange place where images dance and fragility tremble… It is a unique space, a book´s garden inhabited by strange beings and reinvented objects, a magical and surprising place, disturbingly familiar. Punto y Coma is a contemporary scenic proposal that explores the boundaries of Circus-Theatre. Taking its inspiration from Expressionism and theater of the absurd, explores the concepts of “culture” and “knowledge” exploring the poetic and
expressive possibilities of contemporary circus and physical theater. 1º prize Festival CIRCADA off unia (Sevilla) 2016 Contemporary Circus, Physical theatre, multidisciplinary.

duration: 50 min.

 


Cia El Cruce (Sp) brengt hedendaags circus en ontstond uit de ontmoeting van Nicoletta Battaglia en Ruben Río. Ze vonden een gezamenlijke interesse in het zoeken naar en ontwikkelen van hedendaagse podiumkunsten, gebruik makend van circus en fysiek theater als hun belangrijkste expressievorm. Cia El Cruce exploreert de grenzen van fysieke en bewegingsexpressie in een mengsel van hedendaags circus, live muziek en fysiek theater. Ze brengen beeldende actie, ontwikkelen een unieke poëzie vol suggesties en symbolen, bespelen
subtiel de spanning van het fragiele en het mysterie van angsten, verlangens en relaties. Bij dit alles geven ze een persoonlijke interpretatie van het “ernstig” komische in het absurde.

English

The contemporary circus company El Cruce is created from the encounter between Nicoletta Battaglia and Ruben Río. They founded a common interest in the research and development of contemporary stage practices, using circus and physical theatre as their main ways of expression. Cia El Cruce explores the boundaries of physical and gestual expression through a mixture of contemporary circus techniques,live music and physical theatre. The company plays by means of image an action, developing an unique poetry filled by suggestions and symbolism, playing subtlety the tensions of fragility and the mystery of fears, desires and relationships, sticking out a personal interpretation of the serious comedy of absurd.