Cia eLe

2018 – Roulettes

Ramiro Ralirez, een oudere man vastgeketend aan zijn draden en met onwrikbare routines, gaat naar buiten om zijn wandeling te doen, zoals hij al gedurende vijf jaar elke avond doet. Ondanks zijn moeite om te wandelen, drijft zijn koppigheid hem m het pleintje recht tegenover zijn huis te bereiken en te zitten op zijn favoriete bank: de bank links. Wat Ramiro niet weet is dat vandaag iets zal veranderen.
Enzo Carbonara, een vrolijk straatkind dat leeft zonder grenzen of regels, zal emoties in Ramiro losweken en hem met zichzelf confronteren.

duur: 15 min

English:

Ramiro Ramirez, an elder man of gnawed strings and immovable routines, goes out for his walk as he has been doing every evening for the last five years. In spite of his difficulties to walk, his stubbornness pushes him to reach the square in front of his house and sit down in his favorite bench; the one on the left. What Ramiro does not know, is that today something is going to change. Enzo Carbonara, a cheerful child of the street who lives without filters or rules, will stir up some emotions in Ramiro that will lead him to come to terms with himself.

duration: 15 min.


In 2014 ontmoetten Marta Lorente and Raquel Batet elkaar in Barcelona tijdens Pepe Otal’s Workshop of Puppets en stichtten Cia eLe (Sp). Ze onderzochten verschillende expressie-vormen met hun poppen en na een jaar werken kunnen ze hun tweede show met hun marionetten presenteren.

English

The company eLe was born in 2014 in Barcelona after the encounter of Marta Lorente and Raquel Batet at the Pepe Otal’s Workshop of Puppets. With the aim of exploring different forms of expression across the puppets, and after a year of work, they present his second show of string puppets.