Cie La Malette

2018 – Little boy, the king of harmonica

Een muzikale fabel geïnspireerd op de Mississipi-blues, een miniatuur moerasachtig universum bevolkt door humoristische figuren.
Little Boy reïncarneert de geest van de blues.

duur: 40 min

2018 – En attendant Margot

Carlitos zoekt Margot, zijn eeuwige liefde en al een geruime tijd verloren. Hij gaat op weg, zijn valies vol met objecten, getuigen van zijn geschiedenis. Zijn “chez lui” is overal. De straat wordt het intiem kader van een grinnikend, grappig en treffend universum, waar de romantische nostalgie uit het verleden vecht met de absurditeit van het heden. Carlito is een marionet op mensenmaat, geïnspireerd op de vagebond. Hij wordt voortgedreven door de kleine waanzin, de innerlijke poëzie, de rebellie die hem in de marge van de samenleving plaatst.

duur: 40 min

English:

2018 – Little boy, the king of harmonica

A musical story inspired by the Mississippi blues, a miniature swampy universe populated by humorous figures. Little Boy reincarnates the spirit of the blues.

2018 – Waiting for Margot

Carlitos is looking for Margot, his eternal love who has been lost for a long time. He sets off, his suitcase full of objects, reminders of his history. His home is everywhere. The street becomes the intimate framework of a grinning, funny and striking universe, where the romantic nostalgia of the past fights with the absurdity of the present. Carlito is a puppet on human scale, inspired by the vagabond. He is driven by the small madness, the inner poetry, the rebellion that places him at the margins of society.

duration: 40 min


Het gezelschap experimenteert met kleine marionetten- en objecttheatervoorstellingen die door de nabijheid toelaten ervaringen en emoties uit te wisselen met het publiek. Cie La Malette (Fr) brengt visueel theater die zonder enige beperking van de taal gebracht wordt. De lichte structuren en materialen laten een reële vrijheid toe om zich te verplaatsen en de shows te brengen op elke plaats, ook op niet-conventionele plaatsen. De voorstellingen bevragen maatschappelijke thema’s met humor en een zekere lichtheid. Esteban Adrian Giovinatti, afkomstig van Uruguay volgt gedurende twee jaar een opleiding marionet aan het théâtre el galpon, Montevideo, Uruguay. Hij heeft vooral interesse voor de oude, traditionele stijl. Van 2002 tot 2004 experimenteert hij in Uruguay en Brazilië met verschillende technieken: schaduwspel, directe manipulatie, Kuruma Ningyo, mini-theater, … Sedert 2005 doorkruist hij Europa met kleine voorstellingen, speciaal aangepast voor de straat, op zoek om het publiek op een andere manier te benaderen: Adagio (Kuruma Ningyo), Surf in USA (minitheater), Laboratoire (minitheater). Esteban Adrian Giovinatti, Céline Camilleri, forment en 2007 la compagnie la Malette.

English:

The company experiments with small puppet and object theater performances that allow to exchange experiences and emotions with the audience, because they are physically very close to their public. Cie La Malette brings visual theater that is brought without any restriction of the language. The light structures and materials allow them to move easily around and to bring the shows to any place, even
in non-conventional places. The performances question societal themes with humor and a certain lightness. Esteban Adrian Giovinatti, from Uruguay, studied puppetry for two years at the théâtre el galpon, Montevideo, Uruguay. He is especially interested in the old, traditional style. From 2002 to 2004 he experiments in Uruguay and Brazil with different techniques: shadow play, direct manipulation,
Kuruma Ningyo, mini-theater, … Since 2005 he travels Europe with small performances, specially adapted for the street, looking to
approach the audience in a different way: Adagio (Kuruma Ningyo), Surf in USA (mini theater), Laboratoire (mini theater). Esteban Adrian Giovinatti and Céline Camilleri, started Cie La Malette.