Cie Les Petits Délices

2018 – D’ici D’ailleurs

Weggaan…? Ja ! …
maar hoe… wanneer je niets op zak hebt, en het treinticket in de handen is van de buur, en de controleur niet ver is. Een voorstelling die diep raakt en plezant is visueel en zonder woorden over het kind op de vlucht, in ballingschap. Een marionet en een komediante. Een onwaarschijnlijke confrontatie tussen een naïeve, onhandige vrouw en een kind alleen, verscholen in een valies, zich vastklampend, met lichaam en ziel, aan de droom van een nieuw leven. Een dolkomische ontmoeting van twee tegenovergestelde reizigers zonder ticket, maar die, om te ontsnappen aan de controle, dezelfde schuilplaats moeten delen. Een ontroerend verhaal, gebracht met humor en verfijning.

duur: 40 min

English:

2018 – D’Ici D’ailleurs

Going away …? Yes ! …
but how … when you have nothing in your pocket, and the train ticket is in the hands of your neighbour, and the conductor isn’t far away…
A performance that touches the soul and is amusing visually and without words about the child on the run, in exile. A puppet and a comedian. An special confrontation between a naive, clumsy woman and a child alone, hidden in a suitcase, clinging, body and soul, to the dream of a new life. A hilarious meeting of two opposite travelers without a ticket, but who, in order to escape the control, must share the same shelter. A moving story, brought with humor and refinement.

Duration: 40 min


In haar zoektocht om een eigen artistieke weg te creëren en te ontwikkelen, met de nadruk op de acteur-creator op een multidisciplinaire manier, richtte Géraldine Carpentier-Doré in 2010 haar gezelschap op: “La Compagnie des Petits Délices”. Van visueel tot teksttheater, gespeeld zowel in zalen als op straat, met vooral objecttheater, clownerie, theaterdans, plastische kunsten en muziek, … al haar projecten vermengen verschillende disciplines en genres. Haar creaties geven een plaats aan poëzie, creativiteit, humor op een rijke en gevoelige artistieke wijze.
Ze zoekt vooral om ruimte te creëren voor ludieke dromen, reflectie en emoties en dit vanuit een artistieke en filosofische bevraging en exploratie van het menselijk zijn. Met de voorstelling “D’ici D’ailleurs, wil Géraldine een stem geven aan deze duizenden migrantenkinderen.! Aan de oorsprong van deze voorstelling ligt de tedere, kwetsbare en ondanks alles toch ook zalvende blik … van deze miljoenen verlaten of verstoten kinderen, op weg om diverse redenen, ver van hun huis, hun afkomst, hun thuis en hun familie.

English:

In her quest to create and develop her own artistic path, with an emphasis on the actor-creator in a multidisciplinary way, Géraldine Carpentier-Doré founded her company in 2010: “La Compagnie des Petits Délices” From visual to text theater, both played in halls and on the street, with especially object theater, clowning, theater dance, plastic arts and music, … all her projects mix different disciplines and
genres. Her creations are filled with poetry, creativity, humor in a rich and sensitive artistic way. She mainly seeks to create space for playful dreams, reflection and emotions and this from an artistic and philosophical survey and exploration of humanity. With the performance “D’ici D’ailleurs, Géraldine wants to give a voice to these thousands of migrant children. It’s about millions of abandoned children, on their way, far from home, their country, their family…