Cirkus in Beweging

2018 – Dyne

In DYNE nemen elf acrobaten het op tegen elkaar, zichzelf en de zwaartekracht. Ze brengen een rauwe acrobatische choreografie, zomaar op de straatstenen. De voorstelling gaat over kracht, samenwerking en vertrouwen. In de zeer diverse groep, heeft elke acrobaat zijn eigen sterktes en zwaktes, ze vullen elkaar aan en tillen de groep (letterlijk) naar een hoger niveau.

duur: 30 min

English:

2018 – Dyne

In DYNE eleven acrobats take it up against each other, themselves and gravity. They bring a raw acrobatic choreography on the paving stones along the street. The performance is about strength, cooperation and trust. In this versatile group, each acrobat has his own strengths and weaknesses, they complement each other, lifting the company (literally) to a higher level.

duration: 30 min


Cirkus in Beweging (B) heeft een divers artistiek aanbod van vernieuwend circustheater al dan niet in combinatie met andere kunstvormen. Ze willen de circuskunst mee op de kaart zetten en willen jongeren en volwassenen, amateurs en professionelen ondersteunen door actief in te zetten op speelkansen. Het tonen maakt deel van het artistiek traject dat ze de leerlingen van hun circusatelier aanbieden. Sommigen onder hen groeien door tot professionele artiesten. Cirkus In Beweging heeft in haar aanbod zowel jongeren die hun eerste stappen in hun artistiek bestaan zetten als professionele artiesten met jaren ervaring. De combinatie van verschillende kunstvormen en de diversiteit van hun artiesten zorgt voor dit uitgebreid artistiek aanbod.

English

Cirkus in Beweging” (“Circus in motion”)offers a diverse artistic range of innovative circus theater, whether or not in combination with other art forms.We want to put the circus as an art on the map and want to support young people and adults, amateurs and professionals by actively engaging in playing opportunities. Performing is part of the artistic process that we offer the students of our circus atelier. Some of them grow into professional artists. “Cirkus In Beweging” presents both young people who take their first steps in their artistic career and professional artists with years of experience. The combination of different art forms and the diversity of our artists ensures this extensive artistic range.