Cirque Rouages

2018 – Boate

Twee man-kinderen, in beweging, in evenwicht of in vrije val. Op hun rug, een brute houten kist, zwaar als hun verleden, leeg als hun toekomst. Zonder woorden, op het ritme van hun kist, leiden ze hun dans en stippelen ze hun weg uit. Hun lichamen praten, ze tekenen hun reis, met de lichtheid en de achteloosheid van jonge mensen, vol kracht en hoop. Het gevaar dreigt maar het nemen van risico’s is plezant en overwinnend. Ze riskeren om van leven te veranderen, de wetten van de gewichtloosheid uit te dagen en ons in te schepen voor hun odyssee.

duur: 45 min

English

2018 – Boate

Two man-children, on the move, in balance or in free fall. On their backs, a wooden box, heavy as their past, empty as their future.
Without words, to the rhythm of their coffin, they dance and make their way. Their bodies talk, they sign their journey with the lightness and carelessness of young people, full of strength and hope. The danger is threatening but taking risks is fun and victorious. They risk to change lives and to challenge the laws of weightlessness.

duration: 45 min

 


Cirque Rouage (Fr) is een collectief, opgericht en meebestuurd door 9 gepassioneerde artiesten, techniekers, muzikanten en constructeurs die allemaal hun werk willen verenigen om iets poëtisch, muzikaal en lichamelijk te maken. Nu zijn ze regelmatig omringd door een tiental andere artiesten en techniekers. Het gezelschap werkt collectief en legt de nadruk op mechanische scenografie en circusbewegingen, maar evenzeer op de dansante beweging en mime met live muziek. Opgericht in Bar-le_Duc (2007). Gedurende de vijf eerste jaren werd het gebied la Lorraine, Frankrijk en Duitsland afgeschuimd met C’est comme le vélo, ça s’oublie pas, le Triolet, du Haut du pouce.
Enkele jaren later ontdekt het gezelschap de zalen met Om Taf, la Danseuse de corde et Truc et Muche. In 2011 kruisen ze de weg van de Cie Presque Siamoises. Een jaar later kopen ze samen een nieuwe tent. Uit deze artistieke uitwisseling ontstaat Sweet Play, Cabaret, puis Sfumato. In diezelfde periode verlaat het collectief Bar-le-Duc en stopt het met Cabarets d’Hiver (Week-ends circus en muziek in
tenten in het midden van de winter). Na een periode van ballingschap en omzwervingen, komen ze in 2015 met Sodade et Zorro.

English:

Cirque Rouages is a collective, founded and managed by 9 passionate artists, technicians, musicians and constructors who all want to unite their work to make something poetic, musical and physical. At the present they are regularly surrounded by a dozen other artists and technicians. The company works collectively and emphasizes on mechanical scenography and circus movements, but also on the dance movement and mime with live music. Founded in Bar-le_Duc (2007). During the first five years they performed mainly in the Lorraine region, France and Germany with the shows “C’est comme le vélo, ça s’oublie pas”, “le Triolet”, “du Haut du pouce”. A few years later the company discovers the theaters with the shows “Om Taf”, “la Danseuse de corde” en “Truc et Muche”. In 2011 they met Cie Presque Siamoises. A year later they bought a new tent together. “Sweet Play”, “Cabaret” and “puis Sfumato” are the result of this artistic exchange encouter. In the same period, the collective leaves Bar-le-Duc and stops with Cabarets d’Hiver (Week-ends circus and music in tents in the middle of winter). In 2015 after a period of exile and wandering, they come up with Sodade et Zorro.