Civi Civiac

La Feria de los Imposibles

“La Feria de los Imposibles” bestaat uit diverse spelen die uitnodigen tot participatie en waarbij het publiek betrokken geraakt in een magische wereld waar niets is wat het lijkt. Gericht tot elk soort publiek, laat het ons spelen, participeren en denken. Verschillende boxen en mysterieuze objecten maken deel uit van deze vintage-markt van meer dan 350 m² en met 25 voorwerpen waaronder: tafels, ingenieuze objecten, magische uitvindingen, mysterieuze boxen, surreële spiegels, kaleidoscopen, …
Dankzij de esthetiek van de boxen (gemaakt door vaklui,), de kledij uit het begin van de vorige eeuw en de muziek slagen ze erin het mysterieuze van de vroegere kermiskramen na te streven en bereiken ze dat het publiek wordt ondergedompeld en meegaat in de reis naar de typische oude markten.
De acties en straatvoorstellingen, gemengd met de geslepenheid en misleiding van de personages, plaatsen deze show ergens halfweg tussen de marktkramen en het reizend circus.

English:

La Feria de los Imposibles

It proposes diverse participation games, where the public gets involved into a magical world, where nothing is what it seems to be. Aimed to all audiences, it makes us play, participate and think, with different boxes and mysterious objects that compose this vintage fair of more then 350 square meters. The fair is composed by 25 items including: tables, ingenious gadgets, magical inventions, mysterious boxes, surreal mirrors, double vision paintings, kaleidoscopes, etc…
Tanks to the aesthetics of the boxes, made by craftsmen, the costumes of the early century and the music, it manages to emulate the curious fair barracks and makes the audience to get immersed and to travel to the typical ancient fairs.
The actions and street performances mixed with the craftiness and deceit of the characters, place all this show halfway between the fair barracks and the nomad circus.


Het gezelschap Civi Civiac werd in 2000 opgericht met de duidelijke bedoeling om artistieke voorstellingen op hoog niveau te brengen, gebruik makend van illusionisme uitdrukkingsmiddel. Het objectief van het gezelschap is het gebruiken van theatrale elementen, vermengd met illusionisme om talloze straattheatervoorstellingen te maken en de ruimte te doen (her)leven. Daarbij gebruiken ze ook dramaturgie en en de pedagogische elementen van magie om aan te leren dat illusionisme een medium is en een fascinerende, universele expressie.
Het gezelschap creëert, ontwerpt en bouwt haar eigen voorwerpen en geven deze een unieke en persoonlijke stijl, zodat ze evengoed kunnen gebracht worden in het buitenland (Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Portugal…).
Ze brengen hun artistiek werk in overeenstemming met de creatie, productie en de artistieke directie van zowel projecten en festivals als van publieke en private ondernemingen.

Andere fragmenten

English:

Civi Civiac company, was created in 2000 with the clear intention of offering high quality artistic performances using illusionism as a means of expression. The objectives of the company are using up resources and theatrical elements and mix with illusionism. creating countless street performances and living space, where it is mixed equally dramaturgy and pedagogical elements of magic, teaching that illusionism is a media and fascinating and universal expression. The company creates, designs and builds its own devices, giving it a unique and personal style that has allowed it to export its shows to countries like Germany, France, Italy, Switzerland and Portugal. The company Civi Civiac, reconciles his artistic work, with the creation, production and artistic direction of projects and festivals as to public and private entities. 

Other fragments

Advertenties