Collectif BigBinôme

2019 – Saut

Op toneel het podium staan emmers. Ze maken ook het decor uit, zijn kostuums, accessoires, zowel onstabiel als fragiel en storend. Ze stellen artiesten in staat om de speelruimte te moduleren en zo een levendig platform te creëren gedurende de hele show. De gekke (artiesten) zijn bezield om te spelen, ze willen het publiek raken. Van cowboy tot diva, van bouwer tot bulldozer, van superheld tot veroordeelde, … Alles is een
voorwendsel om te spelen. Het publiek raakt verwonderd door hun adembenemende sprongen. Saut is een show voor kinderen en volwassenen, vol spanning, virtuositeit die je rillingen geeft.

duur: 35 min.

Over Collectif BigBinôme (FR.): Het gezelschap Bigbinöme is een gezelschap dat bestaat uit vier jonge circusartiesten die afgestudeerd zijn van het CNAC (Centre National des Arts du Cirque) in 2016, allemaal gespecialiseerd in acrobatie. Ze spelen in duo of quatro sinds 2011. Ze werken samen in Rosny-sous-Bois National School of Circus Arts (Enacr) en het Nationale Circuskunstencentrum van Chalons-en-Champagne (CNAC). Deze vier acrobaten verrijken hun circustechnieken met hun culturele en fysieke verschillen.

ENGLISH

On stage buckets, fools and jumps! Buckets are simultaneously part of the scenography, costumes, accessories, both unstable and fragile and disturbing. They enable artists to modulate the play space and thus create a lively platform throughout the show. The fools (artists) are inspired to play, they want to touch the audience. From cowboy to diva, from builder to bulldozer, from superhero to convict, … Everything is a pretext for playing.
The audience is amazed by their breathtaking jumps. Saut is a show for children and adults, full of excitement, virtuosity that gives you shivers

duration: 35 min.

About Collectif BigBinôme (FR.): The company Bigbinöme is a company consisting of four young circus artists who graduated from the CNAC (Center National des Arts du Cirque) in 2016, all specialized in acrobatics. They play in duo or quatro since 2011. They work together in Rosny-sous-Bois National School of Circus Arts (Enacr) and the National Circus Arts Center of Chalons-en-Champagne (CNAC). These four acrobats enrich their circus techniques with their cultural and physical differences.

Categorieën: