Compagnie Chaliwaté & Compagnie Focus

2018 – Backup

Banquise, Noordpool, 4 uur in de morgen. In een sneeuwstorm die een sequoia zouden doen plooien, baant een kleine bestelwagen zijn weg op de ijskap…. Drie reporters stappen uit zoals men zijn voet voor de eerste keer op de maan zet. De beer bekijkt hen. De ploeg bereidt zich voor… Op de wegen, de wereld doorkruisend, een ploeg van drie reporters – een omroepster, een cameraman en iemand die
instaat voor de rekwisieten – zijn getuigen van de opkomende apocalyps. Ze filmen, met de middelen die ze hebben, de laatste levende
soorten om een overblijfsel te houden van wat onder hun ogen verdwijnt. De reportages kondigen die komende natuurcatastrofen aan. Deze reportage vindt plaats op de Noordpool, op zoek naar de laatste ijsbeer. We volgen het avontuur van deze reportersploeg die zich oog in oog met een moederbeer en haar jong bevindt.

duur: 20 min

English:

2018 – Back-up

Banquise, North Pole, 4 o’clock in the morning. In a snowstorm that would make a sequoia fold, a small van rolls its way on the ice cap. Three journalists step out as if they put their foot on the moon for the first time. The bear looks at them. The team prepares for …
On the road, travelling the world, a team of three reporters – a broadcaster, a cameraman and someone in charge of the props – are witnesses of the emerging apocalypse. They film, with the resources they have, the last living species to keep a remnant of what disappears under their eyes. The report announces natural catastrophes. This reportage takes place at the North Pole, in search of the last polar bear. We follow the adventure of this team of journalists who find themselves face to face with mother bear with her cub.

duration: 20 min


Compagnie Chaliwaté & Compagnie Focus (B)kwamen samen en bundelden hun krachten om collectief een nieuwe voorstelling te schrijven, een combinatie van gestueel theater, objecttheater, marionettenspel, acteren en video. Dit nieuw project past in de continuïteit van hun respectievelijk op zoek gaan naar nieuwe theatervormen. Ze werken minitieus om een een eigen taal te ontwikkelen, visueel, metaforisch en poëtisch die haar oorsprong vindt in het dagelijkse leven, het intieme, het “infra-ordinaire” om te raken aan het universele en in vraag te stellen wat ons schijnbaar niet meer verwondert.

English:

Compagnie Chaliwaté & Compagnie Focus came together and joined forces to write a new performance, a combination of staged theater, object theater, puppetry, acting and video. This new project fits into the continuity of their respective search for new forms of theater. They
work precisely to develop their own language, visually, metaphorically and poetically, which originates in daily life, the intimate, the “infra-ordinary” to touch the universal and to question what we seem as normal.