Compagnie des chemins de terre

2018 – Cosmonaute Child

Drie vreemdelingen op een bank, twee fietspompen voor één cello, één schoenveter aan één vinger, twee kurketrekker superhelden voor 2 gebouwen = 96 gelegenheden om een hele wereld te ontdekken met één begrafenis, één bezoek aan Broodway, enkele Zweedse gedichten en (hopelijk) de exclusieve aanwezigheid van Penelope Cruz met haar groene plant… Een show met fysiek theater en poppen, uitgevonden taal en alternatieve choreografieën.

duur: 1 uur

English:

2018 – Cosmonaute Child

3 foreigners on a bench, two bicycle pumps for one cello, one shoelace to one finger, one corkscrew superhero for 2 buildings = 96 opportunities to discover a composite world with one funeral, one visit to Broadway, some Swedish poems and the exclusive presence (hopefully) of Penelope Cruz with her green plant … A show of physical theater and puppet -objects, invented languages and alternative choreographies.


Nu al meer dan 20 jaar reizen Stéphane Georis en zijn vrienden de wereld af en doorkruisten ze België waar de regen zo goed smaakt. Misschien zijn ze gedreven door waanzin, wellicht door woede, maar ze brengen jou ongelooflijke hoop, sprekend over liefde, een strippende banaan, een varkenspoot die met grote vaardigheid Shakespeare reciteert en de dagelijkse krant die in een vuurwapen verandert. Ze reizen zodat ze een stukje leven kunnen delen – op een voetpad, in een publieke ruimte – en kunnen baden in een zoete blik en een glimlach krijgen die naar rode marshmallows smaakt. “Kom, dames en heren, kom dichter. Neem onze handen. We zullen je een verhaal vertellen. We zullen jullie doen lachen en lachen tot dat de hemel beeft. Dat is wat je nodig hebt om te overleven, om te blijven wandelen over de horizon, om je ervan te verzekeren dat je zakken gevuld zijn met zon. Straattheater zal nooit verdwijnen.”

“Aan al mijn vrienden die rationeel zijn en zich aan de logica vastklampen… ga weg! Cijferaars beursmakelaars, autoliefhebbers… kom ook niet dichterbij. Hier zijn de marionetten van ritselende kranten, theelepels en stukken gebraad die allemaal een verhaal te vertellen hebben, een verhaal voor het slapengaan, buiten onder de sterren. Hier ontmoet het theater van jouw dromen de rijkdom van jouw verbeelding om verrukking te creëren. Kijk naar de agenda en spring op jouw fiets om ons te vervoegen, ergens op deze wereld.”

Compagnie des chemins de terre

English:

For more than 20 years, struggling through the fog, Stéphane Georis and his friends have traversed the world, crossing even our Belgian countryside where the rain… tastes so good. Maybe they are driven by madness, maybe rage, but they bring you, incredibly, hope – in a coffeepot talking about love, a strip-teasing banana, a leg of pork reciting Shakespeare with great skill, and the day’s newspaper turning into a weapon of fire. They travel so they can share – on a footpath, in a public place – a little piece of life, so they can bask in a sweet glance, and receive a red-marshmallow-tasting smile. “Come, ladies and gentlemen, come closer. Take our hands. We will tell you a story. We will make you laugh and laugh until the sky shakes. This is what you need to survive, to keep on walking over the horizon, to make sure your pockets are filled with sun. Street theatre will never be shut down.

“To all my friends who are rational and cling to logic – go away. Number crunchers, stock brokers, big car lovers – also, don’t come near. Here are puppets made of softly spoken matches, of rustling newspapers, teaspoons and roasts, who all have stories to tell, tales for sleeping outside beneath the stars. Here the theatre of your dreams meets the richness of our imagination to create works of delight. Have a look at the calendar, and jump on your bicycle to join us anywhere on earth!”

Compagnie des chemins de terre


 

Vorige Edities:

2017 – Le canard de Zanzibar

Concert voor twee excentriekelingen en een dagblad. Men verneemt er alles over Angelina Jolie en haar depressieve gynaecoloog, de eenzaamheid van de visser uit Zanzibar, de totaliteit van het niets en het geheel van alles… en vooral… je zal leren hoe je jouw geluk moet opbouwen.
Je hebt ervan gedroomd om de wereld te veranderen? Zij doen het! Als hij het dagblad openslaat verandert het slechte nieuws in pop-up. Als zij haar mond opendoet sluipt het recept voor geluk in onze oren.

English:

2017 – The Duck of Zanzibar

Concert for two eccentrics and a daily newspaper. You will learn everything about Angelina Jolie and her depressed gynecologist, the loneliness of a fisherman from Zanzibar, the totality of nothing and the whole of everything.. and above all … you’ll learn how to build your happiness.
Have you ever dreamed of changing the world? They will do it! When he opens the newspaper, bad news changes into pop-up. When she opens her mouth, you will hear happiness.