Compagnie Doedel

Vuur Elize

De fatale relatie tussen een pianist en zijn dierbare piano. Een gedoemd, laatste allegro con fucco. Een wereld vol contrasten. Een fragiele piano tussen koud onbuigbaar staal temidden van een vurige opera. Onder muzikale begeleiding wordt het publiek meegenomen in een emotionele rollercoaster. Laat je leiden…


Compagnie Doedel

Compagnie Doedel is een Nederlandse stichting. Sinds de geboorte meer dan 25 geleden, groeiden we uit tot een internationaal coöperatief van beeldende “vuur”kunstenaars. Tal van producties en optredens in binnen en buitenland later, blijft de drang naar het primitieve in zowel de creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Nog steeds speelt vuur de hoofdrol.

Specialisten in recyclage, oude metalen en vuur. Het vuur in zijn meest natuurlijke vorm: Hout. De onvoorspelbare vlammen brengen de monumentale scenografie tot leven. Op zoek naar antwoorden over oorsprong, liefde, leven en dood … tast Compagnie Doedel zijn grenzen af. Met als resultaat meer dan mooie plaatjes maar slapende instincten en emoties die, net als het vuur, worden aangewakkerd. Zowel bij de spelers als het publiek.

Advertenties