David Berga

Automatarium

Automatàrium is een installatie geïnspireerd op de kermisattractie van automaten die in beweging schieten als je er een munt in stopt, zoals je die voor het eerst zag in de late negentiende, begin twintigste eeuw.
In deze installatie zitten artiesten in individuele boxen, gemaakt uit wood en acryl (om oude gebouwen te imiteren) en worden in gang gezet met een muntje die de toeschouwers in de gleuf steken.
Vanaf het moment dat er een munt wordt ingestoken lichten gekleurde bollen op en begint er circusmuziek te spelen. De acteurs beginnen hun robotachtige cyclische bewegingen uit te voeren en doen een korte voorstelling met komedie, circus, magie, zang, mime, … Dit is een tekstloze show die kan gesmaakt worden door mensen van alle leeftijden en met diverse culturele achtergronden.
De technische vereisten zijn minimaal, het is een zelfdragende show en je kan van één tot acht automaten huren.

English:

Autimatarium

Automatàrium is an installation inspired by the fairground attraction of coin-activated automats constructed in the late nineteenth and early twentieth centuries.
In this installation, actors are located within individual booths made of wood and acrylic (imitating the old buildings) and activated with coins that the audience inserts in a slot.
Once a coin is inserted, coloured bulbs light up and circus music plays. The performers begin mimicking the robotic and cyclical movements of the automatons, enacting short actions with elements of comedy, circus, magic, song, mime, … This is a non-text based show that can be enjoyed by people of all ages and diverse cultural backgrounds.

The technical requirements are minimal, it is basically a self contained show. You can hire from one to eight automatons.


David Berga Management is een onafhankelijk theater-agent/manager/producer sinds 2002 en is vooral gericht op tekstloze producties (komedie, site-specifiek, object-manipulatie, fysiek theater, hedendaagse clown, installaties, …).
David Berga brengt Europese en Amerikaanse shows op kunstenfestivals en beurzen over heel de wereld.

Andere fragmenten

English:

David Berga Management is an independent theatrical agent/manager/producer since 2002. Mainly focusing on non text based productions (comedy, site-specific, objects manipulation, physical theatre, contemporary clown, installations, …).
David Berga has taken European and American shows to performing arts festivals and fairs all over the world.

Other fragments

Advertenties