De Stijle, Want…

 

2018 – Toni Ronaldino

Hooggeëerd publiek, het traditionele familiecircus beleeft zijn wervelend reveil in deze meeslepende, dynamische pisteshow van die fameuze maestro Toni Ronaldoni, winnaar van de gouden tapir van San Benedetto. De eerste voorstelling in de lange historie van de Stijle, Want… (sedert 1984) die geschikt is voor alle leeftijden is een mijlpaal. Nooit eerder vertoond. Beleef deze ongeëvenaarde, betoverende wederopleving van het circus zoals circus hoort te zijn. Bravo, bravissimo!
Duur ± 140 seconden, voor 1 tot 15 personen tegelijk, alle leeftijden (kinderen mèt begeleiding) Foto: Alex Vercauteren.

duur: 1u30

English:

2018 – Toni Ronaldino

Ladies and Gentlemen, this stirring and dynamic show by that famous maestro Toni Ronaldoni, winner of the Golden Tapir at San Benedetto, signals a dazzling revival of the traditional family circus. This, the first production in the long history of De Stijle, Want… (since 1984) that is suitable for all ages, is a milestone. Never been seen before. Experience this unrivalled, captivating rebirth of circus as circus is meant to be. Bravo, bravissimo! Lasts ± 140 seconds, for 1 to 15 people, or all ages (children must be accompanied).

Duration: 1h30


 

Al meer dan twintig jaar marskramen de leden van De Stijle, Want…  (Nl) in humor en totale ontregeling van de logica. Succesvol teisteren ze festivals en evenementen met hun tot kunst verheven ontoerekeningsvatbaarheid.

English:

For more than twenty years the members of De Stijle, Want… have peddled humour and a complete disorganisation of logic. They successfully plague festivals and events with their irresponsibility, which they have elevated to an art. De Stijle, Want… could be described as a group of travelling salesmen selling illusions.


Vorige Edities

2017 – Benevolanti

Aad, Har en Robbe, vrijwilligers van uw festival of evenement: ze bedoelen ’t altijd zo goed. Vooral dàt stralen ze uit. Dat hun werkwijze niet altijd de meest doeltreffende is, moeten we maar voor lief nemen. Deze mannen van Benevolanti nemen alle zorgen voor de organisator weg (zeggen ze) door daar ter plekke te zijn waar het nodig is en met hun portofoons de situatie te overzien, te begeleiden en te becommentariëren. En daar heeft uiteindelijk iedereen plezier van…
Het uur en de plaats van hun voorstellingen wordt niet meegedeeld. Zij duiken op waar je hen niet verwacht… altijd daar waar ze nodig zijn… of denken nodig te zijn.

English:

Benevolanti

Aad, Har and Robbe, volunteers in your festival or event: they are always intending so good. This is what they express in everything. Their method might not always be the most
effective, come on, we should take it for granted. These men of Benevolanti take all worries of the organizer away (they say) by just being there where it is needed and with their walkie-talkies to survey, guide and comment the situation,. And at the end everybody will be happy…
Attention: this act is in the Dutch language!!