Dolle Pret

2018 – Opi Bench

Deze vriendelijke grootvader heeft afgesproken met zijn kleinkind. Als verrassing kocht hij enkele kleurrijke ballonnetjes. In afwachting tot de komst van zijn kleinkind rust hij even uit op het bankje. Echter, de ballonnen zijn zo sterk dat ze grootvader optillen. Gelukkig kan hij net op tijd met zijn wandelstok de bank vastgrijpen. Omdat hij best goed hangt, wacht hij zo rustig op zijn kleinkind.

duur: 1 uur

2018 – Ea Varna

Al meer dan 3820 jaar dwaalt er een tot nog toe onbekend wezen van maar liefst 4 meter door onze oerbossen! Deze beschermer van de natuur legde kilometers af om in contact te treden met het mensenras. Deze goedaardige lobbes met loodzware en luide stem, spreekt iedereen aan in zijn onbekende elfentaal. Gelukkig spreekt hij heel traag en gebruikt hij veel lichaamstaal zodat zelfs de allerkleinsten hem begrijpen. Ea Varna heeft de “muziek van de natuur” met zich meegenomen die dan ook door iedereen te horen is.

duur: 40 min

English:

2018 – Opi Bench

This friendly granddad meets his grandchild. As a surprise, he bought some colorful balloons. Pending until the arrival of his grandchild he gets a rest on his bench. However, the balloons are so strong they lift granddad. Fortunately, he can grab the bench with his walking stick, just in time! Because he feels pretty comfortable up there, he quietly stays there awaiting his grandchild. 

Duration: 1h

2018 – Ea Varna

For over 3820 years, a yet undiscovered creature of more than 4 meters long wanders in our ancient forests! This protector of nature travelled a long way to get in touch with the human race. These benign giant with heavy and loud voice, talks to everyone in his unknown Elves language. Fortunately, he speaks very slowly and he uses a lot of body language so that even the little ones understand him. EA Varna brought the “music of nature” that can be heard by everyone.

Duration: 40 min


Dolle Pret (B) biedt sinds 1995 animaties aan op tal van evenementen. Hun specialiteit zijn levende standbeelden, mime animaties en acrobatische animaties op stelten. Al hun acts zijn zeer interactief. Na Reptiel Gecko en Ea Varna willen ze met Opi Bench terug een sterke artistieke act neerzetten. Een act met diepgang, een verhaal en poëzie.

English:

Since 1995 “Dolle Pret” offers animations to numerous events. Their specialities are living statue, mime animations and stilts acrobatics animations. All their acts are very interactive. After “Reptile Gecko” and “Varna Ea” they want to bring yet again a strong artistic act with their new shom “Opi Bench”. An act with depth, a story and poetry.