Dudu & Cia

2018 – Insomni

Een dorpsplein met een oud bed, een clown klaar om te gaan slapen. Maar de mensen, geluiden, verrassingen en andere storende elementen beletten hem te rusten tot hij Isomnia bereikt, van waaruit hij een poëtische, intieme reis begint, vol surrealistische situaties.
Insomni is de nieuwe voorstelling van Dudu Arnalot, een clown die ons uitnodigt om te genieten van een symbolische en unieke ervaring in een gemoedelijke sfeer waarbij de lach nooit ver weg is.

duur: 40 min

English:

2018 – Insomni

A town square with an old bed, a clown ready to sleep. But people, noises, surprises and other adversities will not let him rest until reaching Insomnia, from which he will start a poetic, intimate journey full of surrealist situations. New proposal by Dudu Arnalot. A gestural clown show that will invite us to enjoy a symbolic and unique experience in a cozy atmosphere, where laughter will accompany us at all times.

Duration: 40 min.


Dudu & Cia:  (Sp) Eduard Arnalot (Dudu) begon als clown toen hij nog een kind was. Later schoolde hij zichzelf bij onder leiding van professionelen zoals onder andere Eric de Bont, John Davidson, Moshe Cohen, Johnny Melvine en David Gol. Vanaf 1995 werkte hij als clown voor verschillende theater-, clown- en circusgezelschappen (Cous Cous Clown, Discípulos de Morales, La Fura dels Baus, S’arruga, Essència de Nit, Unicornis,…). In 2005 bracht hij zijn eerste eigen solo-voorstelling, “Dudadas”, clownesk physiek theater, waarmee hij toerde in Spanje en het buitenland. In 2010 ging “Calma” in première, een indoor-show die hij speelde tot in 2011. Dan werd hij gevraagd door Cirque du Soleil om mee te spelen als Paarse Clown in de show “Alegria”. Daarmee toerde hij twee seizoenen doorheen Europa. In 2013 keert hij terug met zijn straat-voorstelling “El Nïu”. Hij brengt deze voorstelling op de Balearen, in Frankrijk, Rusland, Italië, Nederland, België, Portugal en Engeland. Nu is hij klaar voor zijn nieuwe show: “Insomni”.

English:

Dudu & Cia:  (Sp): Eduard Arnalot as Dudu , starts clowning in a natural since he was a child. So later, to shape his inventiveness, is formed with clown and mime professional as Eric de Bont, John Davidson, Moshe Cohen, Johnny Melvine or David Gol, among others.
From 1995 works as a clown and actor for different assemblies with theater companies, clown and circus (Cous Cous Clown, Discípulos de Morales, La Fura dels Baus, S’arruga, Essència de Nit, Unicornis,…). In 2005 he released his first single assembly , ” Dudadas “, a clownish physical theater show with which toured theaters in Spain and abroad. In the 2010 premiere of ” Calma”, an indoors show that performs along that year until 2011, when he is called to take part in the show ” Alegria” by Cirque du Soleil as Purple Clown and with whom has toured throughout Europe for two seasons.
In 2013 he returns with his street show “El Nïu” with which he has performed in the peninsula, the Balearic Islands and abroad by countries like France, Russia, Italy, Holland, Belgium, Portugal and England. At the present, he is immersed in the creative process of the new show “Insomni”.