Duo Berlingo

2018 – No Way Back

‘No Way Back’ vertelt over de zoektocht van twee vrienden. Over de pogingen die ze ondernemen om vat te krijgen op de situatie.
Ze verliezen zich in hun eigen spelregels en gaan tot het uiterste. Tot de torens vallen…
Een komische circusvoorstelling over speelsheid kameraadschap, tweespalt en ook een beetje over het leven. ‘No Way Back’ is de eerste voorstelling van het kersverse gezelschap ‘Duo Berlingo’. Twee kameraden met een fascinatie voor bakken. Er is geen weg terug. De zoektocht is bezig. Ver van comfortzones en zekerheden proberen zij dromen na te jagen. Gedreven door onrust en het verlangen om limieten te verkennen. Hoe hoger de torens, hoe dichter de dromen. Of is dit een illusie?

duur: 40 min

English:

2018 – No Way Back

‘No Way Back’ tells about the quest of two friends. About their attempts to get a grip on the situation. They lose themselves in their own rules and go to the limit. Until the towers fall … A comical circus performance about playfulness camaraderie, conflict and also a bit about life. ‘No Way Back’ is the first performance of the brand new ‘Duo Berlingo’. Two friends with a fascination for baking. There is no way back. The search is on. Far away from comfort zones and certainties, they try to pursue dreams. Driven by turmoil and the desire to explore limits. The higher the towers, the closer the dreams. Or is this an illusion?

Duration: 40 min.

 


Duo Berlingo (B) is het nieuwe circusgezelschap van Niels en Samuel, de twee ontmoetten elkaar in de wereld van het circus. Na jaren vol projecten, lessen, producties en avonturen, beslissen ze om samen een voorstelling te maken. Raakvlakken in hun visie op het leven en wat ze hiermee willen aanvangen dienen als inspiratiebron en vormen de rode draad doorheen het creatieproces. Wie zijn we? Wie zijn we ten opzichte van elkaar? Waarom doen we wat we doen? Welke paden zullen we bewandelen en kunnen we hiermee een manier vinden om meer gerichte keuzes te maken? Hoe kunnen we leven zonder te klagen? Deze vragen vormen het vertrekpunt voor de voorstelling. Spelen, relativeren, durven, afvragen en bevragen. Niet oordelen , niet pretenderen, eerder roeren en beroeren. Daarvoor staat Duo Berlingo.

English:

Duo Berlingo is the new circus company of Niels and Samuel, the two met in the world of the circus. After years of projects, lessons, productions and adventures, they decided to make a performance together. Interfaces in their vision of life and what they want serve as a source of inspiration throughout the creation process. Who are we? Who are we in relation to each other? Why do we do what we do? Which paths will we follow and can we find a way to make more specific choices? How can we live without complaining? These questions are the starting point for the performance. Play, put things in perspective, dare, ask and question. Do not judge, do not pretend, but touch and stir. That is Duo Berlingo.