Duo Masawa

2019 – V.O.G.O.T.

Het zicht, reukzin, smaak, gehoor en gevoel… ze strengelen ineen vanaf de eerste gewaarwording… Ze laten voetsporen achter in ons leven. Ons heden is de som van de nostalgische herrinneringen aan elke gebeitelde richting die we uitgingen. V.O.G.O.T.: drukt door middel van het lichaam de visie uit op de vijf zintuigen.

duur: 30 min.

Over Duo Masawa (Italië): “Duo Masawa” is een Italiaans-Argentijns gezelschap, opgericht in 2014, met de bedoeling shows op een hoog visueel en expressief niveau te creëren. Daarbij gebruiken ze verschillende disciplines zoals hedendaagse dans, hand-to-hand (acrobatisch duo), jongleren en muziek. Ze begonnen met “INVOLUCION” en in 2015/2016 maakten ze “V.O.G.O.T.”. Deze laatste show brachten ze op verschillende internationale festivals in Europa en Zuid-Amerika. Maar nooit stopten ze met hun artistieke training om hun technische en creatieve vaardigheden te verbreden. Wanagi Valnei : geboren in Nuoro, Italië (1986). Hij ontwikkelt al heel vroeg een interesse in jongleren en acrobatie en oefent als autodidact. Hij besluit om zich tenvolle toe te leggen op circus en ontwikkelt verder zijn circusvaardigheden, specialiseert in jongleren en hand-to-hand en neemt deel aan talrijke cursussen en workshops. Manuela Maria Gaona: geboren in Buenos Aires, Argentinië (1987). Ze begint haar training als danseres op 9-jarige leeftijd, volgt lessen ballet en lichaamsexpressie in Buenos Aires en begint door Spanje te reizen om haar volledig toe te leggen op haar professionele danstraining. In 2012 begint ze met hedendaags circus en specialiseert zich in hand-to-hand.

ENGLISH

View, sense of smell , taste, hearing and touch… intertwine
Since the first discovery that man creates from them… The possibility of travel and treasure the feelings they leave footprints in life, our present is the sum of memory nostalgic of each printed direction in our memory. V.O.G.O.T. : express through the body the vision of the 5 senses, using as a thread the universal couple.

duration: 30 min.

About Duo Masawa (Italy): “Duo Masawa” is a Italian-Argentinian company formed in 2014 with the aim of creating and developing shows of a high visual and expressive level, mixing up different disciplines such as contemporary dance, hand to hand (or acrobatic duo), juggling and music. In 2014 the company started working with its show “INVOLUCION”,in 2015/16 they created “V.O.G.O.T.”, with which they have performed in several international festivals around Europe and South America, without ever stopping the artists’ professional training, in order to widen their technical and creative skills. Wanagi Valnei : Born in Nuoro, Italy, (1986), he develops an early interest in juggling and acrobacy, working and training himself as an autodidact.He decides to fully dedicate to the world of circus and continues his training in circus skills, specializing in juggling and hand to hand, taking courses and participating in many workshops of acrobatic duo.Now he is still training in Buenos Aires and working around the world with the latest show: V.O.G.O.T. Manuela Maria Gaona : Born in Buenos Aires, Argentina (1987), she begins her training as a dancer at the age of 9, taking ballet and corporal expression lessons in Buenos Aires,next she travels to Spain, to fully dedicate herself to her professional dance training. In 2012 she begins her training in contemporary circus specializing in hand to hand.


Categorieën: