Dwaallicht vzw

2018 – Sfeerschepping in opdracht

Vzw Dwaallicht wil dit jaar het accent leggen op speciale bouwsels op vraag van een organisator, om aan te tonen dat ze heel flexibel kunnen ontwerpen.

English:

2018 –

Atmosphere creation commissioned

Dwaallicht wants to accentuate the special structures this year on demand of the organisator. They want to show their flexibility.


De leden van Vzw Dwaallicht (vroeger vzw Toverspel) hebben reeds meer dan 17 jaar ervaring met het maken van vuurdecoraties. Van kleine tot zeer grote buitenlocaties worden gedecoreerd, verlicht en/of verwarmd met vuur voor allerlei evenementen. Uit hun uitgebreid gamma installaties kiezen ze zorgvuldig de beste oplossing op maat van elke organisatie. Hun succesprodukt: bamboeconstructies. Hiermee kunnen ze (in theorie) oneindig veel verschillende lichtobjecten maken, maar ook functionele bouwsels zoals afdaken, infostanden, bar + terras, inkombogen, verteltent …
Voor de kinderen kunnen ze enkele knutselworkshops aanbieden zoals lichtornamentjes maken in klei, tekeningen maken op papieren lichtzakken, lantarens maken…

ALLEMAAL LICHTJES
Dit is hun grote formule voor het aankleden van een middelgroot park. 4 dagen lang verbouwen ze de locatie met tal van installaties tot een poëtisch, feeëriek landschap. Hun decoraties worden aangevuld met kleine animaties zoals dans, muziek, schaduwtekenen en plaatselijke inbreng. Minstens 2 dagen voor publiek.

English:

The members of Dwaallicht (formerly Toverspel) already have more than 17 years of experience in making of firedecorations. Small to very large outdoor venues are decorated, illuminated and/or heated with fire for all kinds of events. Out of their very wide range of installations they choose the best solution for each organization. Their successproduct: Bamboo-constructions. With these constructions, they can (in theory) make an infinite amount of different lightobjects, but also functional structures sheds, information stands, bar + terrace, entrance arches, tent… They can also offer some craftworkshops for children like making light ornaments in clay, making drawings on paper light bags, making lanterns…

ALL LIGHTS
This is their grand formula for the dressing of a medium-sized parc. For 4 days they restructure the venue with lots of installations into a poetic, magical scenery. Their decorations is being complemented with little animations like dance, music, shadow drawing and local input. At least 2 days for the audience.