Electric Circus

2018 – Headspace

Headspace is een installatie met mechanica en poppen die volautomatisch aangestuurd worden. Eén persoon uit het publiek kan plaats nemen in een groot hoofd, die als een helm opgezet wordt. Voor 2 minuten wordt hij/zij ondergedompeld in een mechanisch schouwspel dat op een intieme en persoonlijke manier beleefd kan worden. De installatie is doorlopend, het publiek kan om de beurt in één van de 4 hoofden plaats nemen.
Het concept is een rustige ruimte te creëren voor het publiek, even afgesloten van de buitenwereld. Gelegenheid voor een meditatieve en onderhoudende ervaring waarin van alles kan gebeuren. Alles wat er te zien en te horen valt, is tastbaar aanwezig, vlak voor de neus van het publiek, voor één stel ogen. Het mobieltje kan niet mee naar binnen het is een ervaring die enkel op dat moment plaats vind…in Headspace.

duur: 2u30

English:

2018 – Headspace

Headspace is an installation with mechanics and dolls controlled fully automatically. One person from the audience can take place in a big head, which is set up as a helmet. For 2 minutes he / she is immersed in a mechanical spectacle that can be experienced in an intimate and personal way. The installation is continuous, the public can take turns in one of the four heads. The concept is to create a quiet space for the public, closed off from the outside world. Opportunity for a meditative and entertaining experience in which everything can happen.
Everything that can be seen or heard is tangibly present, right in front of the audience, for one set of eyes only. Cell phones are not allowed, it is an experience that only takes place at that specific moment … in Headspace.

Duration: 2h30


Electric Circus (Nl) is een samenwerking tussen uitvinder Fred Abels en poppenspeler Mirjam langemeijer. Sinds 2004 verkennen ze nieuwe benaderingen van poppenspel en pionieren hiermee op het gebied van straat- en poppen-theater. Door het combineren van moderne technieken als animatronics samen met puur poppenspel creëren zij een unieke vorm van theater. ze worden met hun werk over de hele wereld uitgenodigd. De laatste jaren neigt hun werk terug te keren naar installatie-kunst maar ze gebruiken nog steeds het festival gebeuren als platform zodat een groot verscheidenheid aan mensen met hun wonderlijke creaties in aanraking kan komen.

English:

Electric Circus is a collaboration between inventor Fred Abels and puppeteer Mirjam langemeijer. Since 2004 they have been exploring new approaches to puppetry, pioneering in the field of street and puppet theater. By combining modern techniques such as animatronics and pure puppetry, they create a unique form of theater.They are invited to perform around the world. In recent years, their work tends to reconnect to installation art but they still use festival as a platform so a wide variety of people can interact with their wondrous creations.