Ell Circo D’ell Fuego & De Machienerie

De Parade

Een grote metalen kraan-installatie, waar een trapeziste aanhangt en door de straten fladdert. De Maestro van deze parade trekt deze parade voort door de straten, omsingeld door acrobaten en jongleurs.

English:

The Parade

A large metal crane system, with a trapeze artist on it that flutters through the streets. The Maestro of this parade pulls this through the streets, surrounded by acrobats and jugglers.

L’Imaginarium Du Captain Gustav II (carrousel)

Capitein Gustav en zijn bemanning bevoeren de zeven wilde zeeën. Op hun prachtige reizen zagen zij wonderlijke zeewezens, woeste golven en verre vreemde landen. Samen met zijn onverschrokken zeelui stapt hij nu in een nieuw avontuur. Alle verhalen die de zeelui verzamelden krijgen vorm in onze prachtige carrousel “L’Imaginarium du Capitein Gustav II”. Kruip mee aan boord voor een wonderlijke reis! De diepzeeduikers, wilde watervissen, de stoere zeebonken en Capitein Gustav heten u van harte welkom!

English:

The Imaginarium of the Captain Gustav II (carousel)

Captain Gustav and his crew sailed the seven wild seas. On their wonderful journeys they saw strange sea creatures, wild waves and distant foreign countries. Together with his intrepid sailors he steps into a new adventure. All stories that the sailors have gathered are in our beautiful carousel “L’Imaginarium du Captain Gustav II.” Get on board for a wonderful trip! The scuba divers, whild water fish, the tough sailors and Captain Gustav give you a warm welcome!


Ell Circo D’ell Fuego vzw werd in 2004 opgericht als een collectief waar jongeren die bezig waren met circus in de ruimste zin van het woord een plek konden vinden om verder te groeien, te trainen en hun kunnen aan een publiek te tonen. In iets meer dan 10 jaar tijd heeft ECDF zich in sneltreinvaart ontwikkeld tot één van de meest toonaangevende organisaties voor circus in Europa.

In 2014 won ECDF de Vlaamse Cultuurprijs, uitgereikt door Minister Sven Gatz, voor de ontwikkeling van Atlas Festival / Extreme Convention, een internationaal circusfestival in de Waagnatie.

In 2007 won ECDF de prijs ‘Trots van Vlaanderen’ van de Koning Boudewijnstichting voor sociaal werk in de wijken rond Antwerpen Dam.

Ell Circo D’ell Fuego is een circuscollectief dat zowel traditionele als hedendaagse circustechnieken op een vernieuwende wijze wil doorgeven aan een zo divers mogelijk publiek. ECDF heeft zich de laatste jaren steeds verder gespecialiseerd in een dynamische (op het randje explosieve) aanpak en kijk op het circus.

English:

Ell Circo D’ell Fuego was founded in 2004 as a collective where young people who were engaged in circus, could find a place to grow, train and show their ability to the audience. In more than 10 years ECDF evolved rapidly into one of the leading organizations in circus in Europe.

In 2014 ECDF won the Flemish Culture Prize, awarded by Minister Sven Gatz, for the development of Atlas Festival / Extreme Convention, an international circus festival in the Waagnatie.

In 2007 ECDF won the prize “Pride of Flanders” by the King Boudewijn Foundation for Social Work in the districts of  Antwerp Dam.

Ell Circo D’ell Fuego is a circus collective that wants to bring traditional and contemporary circus skills in a innovative manner to a diverse audience. ECDF is specialized in a dynamic (and explosive) approach and view on circus.

Advertenties