eVenti Verticali

QUadro

EEN OPGEHANGEN MUUR
QUadro is een droom die werkelijkheid wordt. De droom van te dansen op een vliegende muur. Een structuur gemaakt uit aluminium trussen hangt aan een kraan en draagt 50 m2 stof. Een verticaal podium in de lucht voor dansers, circus artiesten en muzikanten en dient als podium en als scherm. Het kan gebruikt worden om beelden of video’s te projecteren, volgens de noden van het evenement.
De aanwezigheid van een team van experten verzekert de veiligheid van zowel de artiesten als van het publiek gedurende de show. Tot dusver is QUadro al aangepast geweest aan verschillende projecten om tegemoet te komen aan de noden van verschillende organisatoren. Dit leidde niet alleen tot telkens unieke voorstellingen, maar liet eVenti Verticali ook toe om nuttig onderzoek te verrichten i.v.m. de wonderlijke wereld van structuren in de lucht.

English:

QUadro

A SUSPENDED WALL
QUadro is a dream come true. The dream of dancing on a flying wall. A structure made of aluminium truss hangs by a crane while supporting a 50m2 cloth. An aerial vertical stage for dancers, circus artists and musicians. Serving both as a stage and a screen, it can be used to project either images or videos, according to the needs of the event.
The presence of team of experts in high safety standards guarantees for the safety of both the performers and the audience during the shows. So far, QUadro has been adapted to different projects in order to meet the needs of different organisers. This not only has always resulted in unique performances, but has also allowed us to make some useful research on the field regarding the wonderful world of aerial structures.


eVenti Verticali begon in 2006 vanuit een idee van Andrea en Luca Piallini. Naast het zelf produceren van hun shows, combineren ze ook hun verticale kennis met de coördinatie van een professioneel team (muzikanten, techniekers, ingenieurs, kostuum-ontwerpers) voor de creatie van site-spefifieke verticale voorstellingen die elke keer aangepast zijn aan de diverse architecturale plaatsen. De passie voor de verticale ruimtes schuilt al in hun kindertijd, toen hun vader hen leerde klimmen. Toen ze opgroeiden bewandelden ze diverse wegen en hebben ontdekten ze verschillende disciplines: openluchttheater, acrobatie, hedendaags circus, … In 2003 onderzochten de twee broers de mogelijkheden van de verticale benadering in het theater, waarbij ze de verticale dans ontdekten en een eigen weg vonden om een verticale theatershow te maken. De verticale ruimte werd hun geliefkoosd podium, een vloer die 90° gedraaid is en waarop de performers stappen, rennen, springen, dansen en… een verhaal vertellen.
In 2009 brengen ze de komische taal uit de visuele komedie in hun verticale ruimte. in 2010 maken ze een grote show voor grote massa’s: QUadro. In 2011 gaan ze nog een stap verder en integreren ze video-projectie in hun nieuwste show “Wanted”.

English:

eVenti Verticali was born in year 2006 from the idea of Andrea and Luca Piallini. Besides the selfproduction of their shows, eVenti Verticali also combines its vertical knowledge with the coordination of a professional team (musicians, technicians, engineers, costume designers), for the creation of site-specific vertical shows that each time suit with the diverse architectural spaces. The passion for the vertical spaces is rooted in the two brother’s childhood, when their father approached them to the free climbing. By growing up, they will undertake different paths encountering many diverse disciplines, such as open space theatre, acrobatics, third theatre, contemporary circus. In Year 2003, the two brothers start researching the opportunities of the vertical approach to the theater, discovering also the vertical dance, and finding its own way to create a vertical theatre show. The vertical space becomes a privileged stage, a floor rotated by 90° where the performers step, run, jump, dance and… tell a story.
In year 2009, eVenti Verticali starts researching the transposition on the vertical space of the comic theater languages coming from the visual comedy. In year 2010, eVenti Verticali undertakes the realization of a big show for wide audiences: QUadro. In year 2011, the research continues by exploring the use of video projection: with Wanted.

Advertenties