Firmakodde

2019 – Brulrace / Brullrennen / Roarrace

Eens moeten onze kinderen leren; hoe harder je schreeuwt, hoe meer je bereikt in het leven. Hun driewielers reageren op geluid; hoe harder de coureur kan schreeuwen, hoe sneller hij gaat. Hoe meer mensen je horen, hoe meer mensen je zien. Hoe eerder je door de finish gaat, hoe eerder dat je wint. En hoe meer je verdient. Het is net als het leven zelf. Omstanders kunnen een gokje wagen door hun geld in te zetten bij de roodkapjes “Clair en Clarissa” de bookmakers ter plaatse. En Show master Wolf legt de regels uit van zijn spel.

duur: 1:45 hours

Over Firmakodde (NE): In 1999 begon André Kodde aan de Academie voor Kunst en Industrie (nu ArtEZ Art & Design, Enschede), richting Media Kunst. Na deel te hebben genomen aan vele lokale exposities en kunstprojecten als het Gogbot Festival, nam Kodde in 2007- 09 deel aan het Master-programma van het prestigieuze Santberg Instituut, richting Fine Arts. Hier ontwikkelde hij zijn virtuele museumstructuur Msquare4 dat later in het Boijmans van Beuningen werd gelanceerd. In die tijd werd tevens zijn eerste versie van het Brulrace project gepresenteerd op de Kunstvlaai in Amsterdam. André Kodde is de uitvinder, de ontwerper, de regisseur en de zakelijk leider, maar hij is vooral beeldend kunstnaar het bevlogen creatieve brein achter de Brulrace. Nard verdonschot 1978. “Met zijn doordringende blik, tomeloze creativiteit en grootse inzet is Nard iemand die je inspireert om boven jezelf uit te stijgen.” Nard is acteur, schrijver en regisseur. Sinds zijn studie aan de Arnhemse Toneelschool is hij als acteur verbonden geweest aan diverse grote en middelgrote theatergezelschappen in Nederland en Duitsland. Als regisseur heeft hij uitgebreide ervaring met grote klassieke ensemble-stukken. Hij is een schrijver met een voorliefde voor het absurde. Nard is Wolf ‘iets wat zelf in genomen’, maar vooral wereld verbeterende als het om geldzaken gaat ;-).

ENGLISH

Our children must learn that the harder you scream, the more you achieve in life. Their tricycles respond to sound; the harder the driver can scream, the faster he goes. The more people can hear you, the more people see you. The sooner you go through the finish, the sooner you win. And the more you earn. It is just like life itself. The audience can take a chance by betting their money at the red caps “Clair and Clarissa”, the bookmakers on the spot. Show master Wolf explains the rules of his game.

duration: 1:45 uur

About Firmakodde (NETH): In 1999 André Kodde started at the Academy for Art and Industry (now ArtEZ Art & Design, Enschede), Media Kunst. After participating in many local exhibitions and art projects such as the Gogbot Festival, Kodde took part in the Master’s program of the prestigious Santberg Institute in 2007- 09, in the direction of Fine Arts. Here he developed his virtual museum structure Msquare4 that was later launched in the Boijmans van Beuningen. At that time, his first version of the Brulrace project was also presented at Kunstvlaai in Amsterdam. André Kodde is the inventor, the designer, the director and the business leader, but he is mainly responsible for the visual aspect behind Brulrace. Nard verdonschot 1978. “With his penetrating look, unbridled creativity and great dedication, Nard is someone who inspires you to rise above yourself.” Nard is an actor, writer and director. Since his studies at the Arnhem Theater School, he has been an actor at several large and medium-sized theater companies in the Netherlands and Germany. As a director, he has extensive experience with large classical ensemble pieces. He is a writer with a love for the absurd. Nard is Wolf something that is especially improving the world when it comes to money matters ;-).


Categorieën: