Frans Custers

2018 – Mathilda Sliert, Waarzegster

Marthilda Sliert wordt regelmatig door mensen gevraagd hun toekomst te komen voorspellen. Voor haar aanleiding om een goed geoutilleerde waarzegstertent te laten bouwen en zich als waarzegster in te laten huren. Echter, als ze haar werk wil doen wordt ze steeds lastig gevallen door ronddolende mystieke krachten en energieën van klanten die hun energiehuishouding niet onder controle hebben. Daardoor raakt Marthilda compleet van slag maar uiteindelijk weet ze de draad toch weer op te pakken.
Soms geeft ze de gasten de schuld omdat die volgens haar te onstuimig zijn. Maar als het even kan ‘speelt’ ze de therapeut en
voorziet ze haar klanten ongevraagd van waardevolle adviezen. Overigens zijn de voorspellingen van Marthilda geen garantie
voor geluk in het verdere leven……… De bezoekers worden actief bij de ‘toekomstvoorspelling’ betrokken. Doorgaans gebeuren er de gekste dingen, krijgt hilariteit de overhand, en wordt het een absurde vertoning waarbij de hele tent begint te schudden en te roken.

duur: 2 uur

vanaf 13 jaar

English:

2018 – Mathilda Sliert, Fortune Teller

Marthilda Sliert is regularly asked by people to tell their future. For her a good reason to have a well-equipped divination tent and work as a fortune teller. However, if she wants to do her job, she is always gets bothered by wandering mystical powers and energies from her customers who do not have their energy under control. As a result, Marthilda gets very upset, but in the end she manages to pick do her job properly. Sometimes she blames the clients who are too impetuous by her account. But if possible, she ‘plays’ the therapist and
provides her clients with unsolicited but valuable advice. Incidentally, Marthilda’s predictions are no guarantee of happiness in the rest of your life ……… Her “clients” are actively involved in the process of devination. Usually the craziest things happen, hilarity gets the upper hand, and it becomes an absurd display in which the whole tent starts to shake and smoke.

Duration: 2 h

for childeren and adults over 13.


Voor Frans Custers is dans, theater en toneel altijd een vanzelfsprekendheid geweest. Op de lagere school organiseerde hij een circus/toneel-middag voor de klasgenoten. Dat theater de hoofdrol in zijn leven zou gaan spelen werd tijdens zijn vervolgopleiding in Eindhoven een feit. Hij greep elke mogelijkheid aan om zijn theatrale behoeften te bevredigen. Dat begon in 1981 met straattheater. Met een rol toiletpapier, als afbakening voor een speelplek, werd een act opgebouwd. Tijdens clowns-cursussen en door veel praktijkervaring leerde hij de inzichten, die nodig zijn om het publiek onbevangen tegemoet te treden. Tenslotte koos hij voor een meer serieuze aanpak. Zo ontstond het succesvolle Duo Het Elftal. Na vele jaren productieve samenwerking ging Frans in 1990 alléén verder. Hij groeide uit tot een theaterman,die kans ziet keer op keer zijn publiek te boeien. Met weinig meer dan zichzelf gaan de loopacts steeds meer op theater lijken en ziet hij de kans zijn publiek voor langere tijd te boeien. Als danser bij bewegingstheater Het Klein in Eindhoven ontwikkelt hij zich van pantomimespeler tot bewegingskunstenaar. Door scholing in diverse dansvormen, mime, fools, zang en akrobatiek maakt hij zich een breed scala van mogelijkheden eigen om zijn artistieke aspiraties te verwezenlijken. Hij ontwikkelt een geheel eigen bewegingspatroon,
waaruit een grote affiniteit blijkt met de Japanse Butoh-dans.

English:

For Frans Custers dance, performing arts and drama have always been a matter of course. In primary school, he organised an afternoon of circus/drama for his classmates. That the performing arts would always play the leading role in his life became apparent during his advanced training in Eindhoven.He seized every opportunity to satisfy his theatrical needs. This started in 1981, in two directions. On the one hand, there were the street performances. During clown courses and thanks to a lot of practical experience, he learned the insights that are needed to meet people with an open mind. When more and more people stayed and watched, a serious approach was chosen and the successful Duo het Elftal came into being. After many years of productive co-operation, Frans went on alone in 1990. Searching for new challenges and with the audience playing opposite him, he got every chance to develop his talent for improvisation. With little more than himself, the walking acts began to look more and more like stage. On the other hand, there was dance/movement. As a dancer
at Het Klein, a group for the art of movement, he developed from a pantomime player into an artist of movement. Thanks to his training in various forms of dance, mime, song, and acrobatics, he got a broad range of possibilities to satisfy his artistic aspirations. He develops a movement pattern all of his own, which has many affinities with the Japanese Butoh dance.