Gerard Olthaar

2019 – Klaarover

Veiligheid voor alles. In het dagelijks verkeer, op een festival of welke gelegenheid dan ook. Bovendien bent u nog eerder op uw plaats van bestemming en met al uw ledematen er nog aan.

duur: 30 min.

Over Gerard Olthaar (NE): Gerard Olthaar, oftewel G, heeft o.a. gespeeld bij de theatergroepen De Stijle, Want…, De Roadies, Alibi Collectief, Waterhuis, Siberia, T & G, De Boomgroep, Medea en Effe Kijke. Momenteel speelt hij solo. Tevens doet hij regiewerk en op maat gemaakte acts of opdrachten. Zijn stijl is te omschrijven als absurdistisch en tevens droogkomisch. Hij heeft voorstellingen voor zowel binnen als buiten, op een vaste plek of mobiel.

ENGLISH

Safety before everything. In daily traffic, at a festival or whatever occasion. Moreover, you will arrive earlier at your destination and still have all your limps.

duration: 30 min.

About Gerard Olthaar (NETH): Gerard Olthaar, or G, has played with theater groups De Stijle, Want …, The Roadies, Alibi Collective, Waterhuis, Siberia, T & G, De Boomgroep, Medea and Effe Kijke. He currently plays solo. He also does directorial work and tailor-made acts or assignments. His style can be described as absurd and comical. He has performances for both inside and outside, on a fixed location or mobile.
Categorieën: