Girovago e Rondella – Compagnia Dromosofista

2019 – Teatri Mobili: Manoviva

Bus-theater voorstelling. Manin en Manon, twee kleine “Hu-Mains” brengen jongleer- en acrobatie nummers en verrassen het publiek met hun bekwaamheid. Hij is jongleur, Hu-main-orkest en vuurspuwer, zij is koorddanseres en steltenloopster… de lichten doven en de toeschouwer wordt gedompeld in een miniatuurwereld waar alles mogelijk wordt en echter is dan dan de ordinaire werkelijkheid.

duur: 30 min.

2019 – Teatri Mobili: Antipodi

Vrachtwagen-theater. Drie personages nodigen het publiek uit om hen te volgen op een reis naar de antipodes van henzelf. Een reis in jouw dromen op een miniatuur-paard, tussen vreemde wezens en shaduwfiguren die rondlopen zonder schijnbaar doel. In deze voorstelling waar de symbolen de woorden vervangen heeft de tijd geen begin, geen einde en vanuit de dood van een oude vrouw otstaat de schreeuw van een nieuw leven. Marionetten, schaduwspel, lichaamsexpressie en live muziek.

duur: 30 min.

Over Girovago e Rondella – Compagnia Dromosofista (IT): De gemeenschappelijke karakteristieken van het gezelschap “Girovago e Rondella” en “Compagnia Dromosofista” is het plezier in het creëren van een spontane communicatie-vorm die verwondert. In “Teatri Mobili” maken ze samen een ontmoetingsplaats tussen twee generaties artiesten en tussen de twee gezelschappen en de plaats waar ze spelen. Een vrachtwagen en een bus hertekenen het stedelijk landschap en stellen het ten dienste van de verbeelding en het aangenaam samenzijn. Kinderen en volwassenen kunnen er Mano Viva of Antipodi gaan bekijken, hun neus steken in de bibliotheek gewijd aan de nomadische kunsten… op een derde podium speelt Cia. Dromosofista haar live muziek tussen de voorstellingen in of geeft een plaats aan andere lokale artiesten voor korte voorstellingen of ontmoetingen. Girovago et Rondella family theater is een gezelschap van acteurs/plastisch kunstenaars, stichters van een surreëel en populair marionettentheater, gespeeld op straat en op niet-conventionele plaatsen. La Compagnie Dromosofista is ontstaan vanuit een verlangen naar een fusie tussen visueel theater en een muzikale zoektocht, in een hedendaagse, populaire en multi-culturele benadering. De kinderen van Girovago & Rondella: Rugiada, Tommaso en Timoteo en de argentijnse muzikanten Facundo en Santiago Moreno bekijken de straat als een inspiratiebron en
leermeester.

ENGLISH

Teatri Mobili: Manoviva
Bus-theater performance. Manin and Manon, two small “Hu-Mains” bring juggling and acrobatics and surprise the audience with their skills. He is juggler, Hu-main orchestra and fire-eater, she is a tightrope walker and a stilt walker … the lights are extinguished and the spectator is immersed in a miniature world where everything becomes possible

duration: 30 min.

Teatri Mobili: Antipodi
Truck-theater. Three characters invite the audience to follow them on a journey to the antipodes of themselves. A journey in your dreams on a miniature horse, between strange creatures and shadow figures that walk around without a purpose. In this performance where the symbols replace the words, time has no beginning, no end, and from the death of an old woman the cry of a new life arises. Puppets, shadow play, body expression and live music.


duration: 30 min.

About Girovago e Rondella – Compagnia Dromosofista (IT): The common characteristics of the company “Girovago e Rondella” and “Compagnia Dromosofista” is the pleasure in creating a spontaneous communication form that surprises. In “Teatri Mobili” they produce a meeting place between two generations of artists and between the two companies and the place where they play. A truck and a bus redraw the urban landscape. Children and adults can go and see Mano Viva or Antipodi, stick their noses in the library dedicated to the nomadic arts … On a third stage Cia plays. Dromosofistas’ live music between performances gives a place to other local artists for short performances or encounters. Girovago and Rondella family theater is a company of actors / plastic artists, founders of a surreal and popular puppet theater, played on the street and in non-conventional places. La Compagnie Dromosofista originated from a desire for a fusion between visual theater and a musical quest, in a contemporary, popular and multi-cultural approach. The children of Girovago & Rondella: Rugiada, Tommaso and Timoteo and the Argentinian musicians Facundo and Santiago Moreno look at the street as a source of inspiration.Categorieën: