Globus Hystericus

2018 – Road to Tadam

EEN KAART
DRIE AVONTURIERS
EEN BERG, EEN KLIF, EEN VULKAAN!
EEN MYSTERIEUS EILAND VOL GEVAREN!
EN EEN BEGRAVEN SCHAT DIE HET GEHEIM VOOR GELUK
ZOU KUNNEN BEVATTEN.
DIT ALLES IN ÉÉN STRAAT! ALLEMAAL OP DE…
Twee ervaren avonturiers en een volslagen idioot trekken erop uit om de verloren schat van Tadam te vinden! Met drie objecten op één plaats nemen ze je mee op een doldwaze reis: vliegen met vliegtuigen van de bergen, raften over watervallen en rennen van uitbarstende vulkanen! Een gedurfd avontuur door de wildernis, dit alles in een straat midden in de stad. Road to Tadam is een opwindend avontuur, een virtuose show, komisch gestoei en een metafoor voor iets waarnaar we allemaal op zoek zijn… een beter leven.

duur: 35 min

English:

2018 – Road to Tadam

ONE MAP.
THREE ADVENTURERS.
A MOUNTAIN, A CLIFF, A VOLCANO!
A MYSTERIOUS ISLAND FULL OF DANGERS!
AND A BURIED TREASURE THAT MIGHT HOLD THE SECRET
TO HAPPINESS!
ALL ON ONE STREET! ALL ON THE…
Two experienced adventurers and a total idiot set out to find the lost treasure of Tadam! With three objects on one spot, they take you on a madcap journey—flying planes off mountains, riding rafts over waterfalls, and running from exploding volcanoes! A daring adventure through the wild, all on a city street! Road to Tadam is a thrilling adventure, virtuosic performance, comedic romp, and a metaphor for something we’re all in search of… a better life.

Duration: 35 min


Globus Hystericus (Sl) – Road to Tadam is een straat-avontuur in de traditie van Indiana Jones en de Three Stoges. De vier acteurs uit USA, Oekraïne en Slovenië begonnen te toeren in 2013. Het origineel trio (Alenka Marinič, Anja Bezlova, en Justin Durel) hebben elkaar ontmoet terwijl ze studeerden aan de International School of Physical Theatre Helikos in Florence, Italië. In 2012 begonnen ze te experimenteren met een podium van 1 x 1 m.: een korte straatvoorstelling op deze beperkte ruimte. In 2013 groeide dit idee uit tot een volledige show, waarin het 1 x 1 m. podium wordt gebruikt als meer dan enkel een podium. Geïnspireerd door de pedagogie van Jacques Lecoq en de straattheater-tradities in de commedia dell’arte, creëerden ze “Road to Tadam”, een opwindend avontuur en unieke straattheater-ervaring, waarbij ze stijlen van fysiek theater combineren met komedie, clownerie en pantomime. In 2014 nodigde ze Alla Abramova (een actrice en clown van Oekraïne) uit om mee te doen met Road toTadam. De show is gevuld met eenvoudige humor en
strakke mime-technieken. Road to Tadam werd gespeeld op verschillende festivals, o.a. in Slovenië (Ana Desetnica, Lent, Kamfest, SWISST), in Kroatië (Festival Street Talks), in Montenegro (Festival International Alternative Theatre), en in Nederland (International Street Theatre Festival SPOFFIN), …

 

English:

Globus Hystericus: Road to Tadam is a street adventure in the tradition of Indiana Jones and the Three Stooges. Devised by four performers from the USA, Ukraine, and Slovenia, the show began touring in 2013. The original trio (Alenka Marinič, Anja Bezlova, and Justin Durel) met while studying at the International School of Physical Theatre Helikos in Florence, Italy. In 2012, they began experimenting with a 1 meter by 1 meter stage, creating a short piece for the street, which was played on this limited amount of performance space. By 2013, this idea had developed into a full show, during which the 1 meter by 1 meter stage is used as more than just a stage, creating multiple objects and
scenes. Inspired by the pedagogy of Jacques Lecoq and the street theatre traditions of commedia dell’arte, they created the show Road to Tadam, a thrilling adventure and unique street theatre experience, combining styles of physical theatre, comedy, clown, and pantomime. In 2014, they invited Alla Abramova, an actress and clown from Ukraine, to join them on the Road to Tadam. Filled with simple humor and rigorous mime technique, the Road to Tadam has performed at numerous festivals in Slovenia (Ana Desetnica, Lent, Kamfest, SWISST), in Croatia (Festival Street Talks), in Montenegro (Festival International Alternative Theatre), and in The Netherlands
(International Street Theatre Festival SPOFFIN), to name a few.