Grant Goldie

Talk Monkey

Een non-verbale fysieke voorstelling zonder ondertitels. Een glimp op een man die het prozaïsche gebruikt om te plezieren. Een bonte mengeling van absurde verhalen, met bolhoed en regenscherm.
Poëzie in beweging? Manipulatie in zijn verhevenheid? Goochelkunst?
Dit alles vertaalt zich als een mooi, aantrekkelijk, humoristisch, nauwkeurig stuk beweging in al zijn magische vormen.
Een man in harmonie, en soms in onenigheid, met de wereld rondom hem.

English:

Talk Monkey

A wordless physical performance without subtitles. A glimpse at a man who repurposes the prosaic for delight. An eclectic mix of absurd storytelling, bowler padiddling, and umbrella posturing. Poetry in motion? Manipulation in its magnificence? A Performance of prestidigitation? This all translates as a beautiful, winsome, humorous, precise piece of movement in all of its magical forms.
One man in harmony, and occasionally at odds, with the world around him.


Grant Goldie jongleert al 24 jaar en treedt al 18 jaar op. Hij houdt ervan elke dag te jongleren, anders geraakt hij depressief. Broccoli is goed, en enkel 1 uur voor het scherm. Hij toert internationaal en speelt voornamelijk op straattheaterfestivals. Op straat won hij diverse publieksprijzen en behaalde de prijs “Best Circus” op het Perth International Fringe Festival 2016 voor een indoor show.
Zijn werk is gewoonlijk niet-verbaal en wordt gebracht met grote vaardigheid, met een element van clowning en soms ook interactie.

English:

Grant Goldie has been juggling 24 years and performing for 18 years. He likes to juggle every day, or he gets a bit depressed. Broccoli is good, and only 1 hour at a screen. He tours Internationally, and for the most part performs at Street Theatre Festivals. He has won many peoples choice awards on the street, and ‘Best Circus’ at Perth International Fringe Festival 2016 for an indoor show.
The works he produces are usually non-verbal and highly skilled, with an element of clowning and interactiveness sometimes.

Advertenties