Guus Voermans en Ulrike Doszmann

2019 – Big Hug

Big Hug is een knuffelmachine. Een simpel maar uitgekookt concept dat zorgt voor een sensationele gewaarwording. Omhuld door een reusachtig zacht spinakerdoek dat in staat is om te zakken en te stijgen, worden niet alleen nog nooit gevoelde geluksgevoelens gestimuleerd en zelfs opgewekt, maar fungeert deze knuffelmachine tegelijkertijd ook als bloeddrukmeter. Het resulteert in een aangename druk die van alle kanten door je lichaam wordt gevoeld. Een therapeutisch toestel voor mensen die te lang een alles omvattende knuffel hebben moeten ontberen. De begeleiders van Big Hug weten er wel raad mee. Met liefdevolle hand leiden zij hun klanten naar een onvergetelijk emotioneel hoogtepunt. Zuchten en verstolen tranen van ontroering, gillers en vreugdekreten volgen elkaar in rap tempo op. Vermaak voor groot en klein, dik en dun, stoer en braaf – de Big Hug lust ze rauw.

duur: 2 uur

Over Guus Voermans en Ulrike Doszmann (NL.):
Ulrike Doszman: Geboren in 1970 te Dresden in voormalig Oostduitsland, kwam Ulrike na een studie Kunst/ Germanistik in Greifswald en een school voor danstheater in Hamburg uiteindelijk in Tilburg aan de Fontys Dansacademie terecht, waar zij in 1998 voor de richting Moderne Theaterdans afstudeerde. Zij werkt al jaren met Vloeistof, een dansgezelschap uit Tilburg, wiens kenmerk het werken op- vaak extreme- locaties is. Humor en menselijkheid spelen een grote rol in haar eigen werk. De flinterdunne scheidslijn tussen tragiek en vreugde houdt haar bezig. De schoonheid en stille poëzie van het ‘net niet gevoel’, daar blijft zij naar op zoek.
Guus Voermans: A.H.A Voermans geboren 31-7-49 te Boxtel Nederland. Opleidingen in metaal en constructie. Opleiding NHT aan de Academie voor Beeldende Kunst Tilburg. Autonoom beeldend kunstenaar/uitvinder vanaf 1978 tot heden. Diverse eigen industriële ontwerpen en vervaardiging van uiteenlopende producten, machines en kunstinstallaties ten behoeve van uiteenlopende opdrachtgevers en afnemers. Regulier werkend aan de collectie TOA . Totaal Overbodige Artikelen en vele andere ergernis besparende uitvindingen waarvan een handvol geoctrooieerd.

ENGLISH

Big Hug is a hugging machine. A simple but well-conceived concept that creates a astonishing sensation of being enveloped in a kind of giant
sphygmomanometer of spinnaker canvas, by lowering the trunk and then raising it again. It results in a pleasant pressure that is felt from all sides through your body. A therapeutic device for people who too long had to miss an allembracing hug? The supervisors of Big Hug know how to handle it. Screams and joy cries follow each other, entertainment for big and small, fat and thin, tough and brave the Big Hug gobbles them raw.

duration: 2 hours

About Guus Voermans en Ulrike Doszmann (NETH.):
Ulrike Doszman: Born in 1970 in Dresden, Germany, Ulrike came to Tilburg after studying in a dance theater in Hamburg. She has been working for years with ‘Vloeistof’, a Tilburg dance company, that are known for their work on – often extreme – locations. Humor and humanity are important in her personal work. She’s obsessed by the thin line between tragedy and joy. She’s constantly looking for the beauty and silent poetry that comes with the ‘just not’-feeling.
Guus Voermans: A.H.A Voermans – born in Boxtel, Holland – got an education in metal and construction. He has been active as a visual artist/inventor since 1978. He has made a his own industrial designs and products, machinery and art installations for the purpose of divers clients and customers. The time left, he’s spending on making a collection TUS, which stands for Totally Unnecessary Stuff.

Categorieën: