Kaaimannen vzw

2018 – OiNK: Hap-PIG-ness

Na 12 succesvolle jaren met 240 shows over heel de wereld is WRAS gestopt met hun act PIG, een varken van 9 op 4 meter groot. vzw Kaaimannen, de organisatie achter Theater aan Twater en sociaal circus Circus Kummelé, neemt deze internationale act en alle rechten over en brengt er een nieuwe show in, ism Theater Froe Froe en Dimitri Leue die beiden voor spelcoaching zorgen. Froe Froe staat ook in ook voor de poppen. De installatie – een eye-catcher op zich – staat een hele dag, binnenin wordt gedurende 2×2 uur een korte act gespeeld van 5 à 6 minuten. Telkens kunnen tien personen, groot en klein, door de spenen naar de act kijken. Mensen die enkel selfies willen nemen of de installatie willen bezichtigen worden in de omgeving rond het grote varken mee onderhouden. In die zes minuten laten we zien waar alles werkelijk om draait: love is all you need … even if you are a pig.

duur: 2 uur

English:

2018 – OiNK: Hap-PIG-ness

After 12 successful years with 240 shows around the world WRAS stopped playing their act “PIG”, a pig of 9 by 4 meters. vzw Kaaimannen, the organization behind “Theater aan Twater” and social circus Circus Kummelé, takes over this international act including all the rights and bring a new show, in collaboration with Theater Froe Froe and Dimitri Leue who both provide acting coaching and Froe Froe of course for the dolls as well.

Duration: 2 h


Kaaimannen vzw – In een soort ‘beau disordre’ ofte bevallige wanorde vonden ze elkaar voor het eerst in juni 2006 in Boom en organiseerden ze Theater aan Twater I. Zij halen hun mosterd her en der, flirten met eigen of andere stukken en met wonderschone vertellingen waarvan geen letter is gelogen maar waarvan toch hier een daar mogelijks een woord is gefantaseerd. Hun achtergronden liggen in het improvisatietheater, toneel, stand-up comedy, muziek, straattheater, animatie, beeldende kunst … en … de kruisbestuiving van dit alles. Op die manier bieden ze zonder winstbejag een breed platform aan alle jonge en minder jonge podiumkunstenaars. Dat podium, dat kan overal zijn. Zelfs in een huiskamer. Naast straatanimatie met allerhande typetjes brachten ze in theater de succesvolle monoloog Stafke Far West, Liefdesverdriet voor beginners, de cabaretvoorstelling De Pyamaman en de straatact Eieren koken voor Dummies. Dit jaar maken ze – naast dertien edities van Theater aan Twater – hun comeback op straat met OiNk, the BIG Hap-PIG-ness show: een voorstelling waarvoor ze samenwerkten met Theater Froe Froe (spelcoaching) en Dimitri Leue (script-advies). Het semi-professionele gezelschap uit Boom speelt ten voordele van Circus Kummelé, hun eigen sociaal circusatelier voor maatschappelijk kwetsbare jongeren in de Rupelstreek en Vaartland.

English:

Kaaimannen vzw – In a sort of “beau disordre” or graceful disorder, they found each other for the first time in June 2006 in Boom, where they organized “Theater aan Twater”. They get their ideas in different areas, flirting with their own or other pieces, and with wonderful stories that are absolutely true, but still, no wand agains, possibly somethings might be imagined. Their backgrounds is in improvisation, theatre,
stand-up comedy, music, street theater, animation, visual art … and … the cross-over of all of this. In a non profit way, they offer provide a wide platform to all young and less young performing artists. That platform can be anywhere. Even in a living room. In addition to street entertainment for which they created all sorts of characters, they brought the successful monologue “Stafke the Far West”, “heartbreak for beginners”, the cabaret show “ Pyamaman” to the theater and the streetact “Eggs cooking for Dummies”. This year, apart from the
thirteen editions of Theater aan Twater – they make their comeback on the street with OiNk, the BIG Hap-PIG-ness show: a performance for which they collaborated with Theater Froe Froe (spelcoaching) and Dimitri Leue (script-advice). This semi-professional company from Boom plays in benefit of “Circus Kummelé”, their own social circusatelier for socially vulnerable young people in the Rupelstreek and Vaartland.