Kartje Kilo

2019 – The Puffin’ Pipers

Twee Schotse doedelzakspelers marcheren plechtig door de straten. Alleen spelen ze geen doedelzak op doedelzakken maar op … bladblazers! Ze lopen netjes in het gelid op de maat van hun Doedelzakmuziek, vormen choreografische figuren en maken volop van de blaas- en zuigmogelijkheden van hun bladblazers gebruik om het publiek te verrassen.

duur: 1 uur

Over Kartje Kilo (BE): STRAATTHEATER KARTJE KILO is gespecialiseerd in “guerrilla-theater”: plotseling duiken ze op in het straatbeeld en zetten het publiek meteen op het verkeerde been. Voor je goed door hebt of dit nu al dan niet écht is, word je geconfronteerd met de meest absurde toestanden. Hierbij vormen verrassing, improvisatie en afwisseling de kernwoorden.

ENGLISH

Two Scottish bagpipers are marching solemnly through the streets. But… they don’t play the bagpipes on bagpipes but on … leaf blowers! They march on their bagpipe music, form choreographic figures and make full use of all the options of their leaf blowers to surprise the audience.

duration: 1 hour

About Kartje Kilo (BE): STREET THEATRE KARTJE KILO is specialised in ‘guerrilla theatre’, they suddenly pop up and surprise you with plot twists and red herrings. Before you well and truly know, you’re faced with utterly absurd situations. Our key words are: surprise, improvise and versify. STREET THEATRE KARTJE KILO can offer you any of our ten existing acts or an act made to measure.

Categorieën: